Lapsia päiväkodissa musiikkitunnilla.

Varhaiskasvatuksen sosionomiksi!

#SavoniaAMK

Hae varhaiskasvatuksen sosionomin verkko-opintoihin (60 op)!

Täydennyshaku kestää 3.3.2024 saakka!

Oletko sosionomi (AMK), mutta sinulta puuttuu kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä? Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot verkossa työn ohella! Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen sinulla on kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen sosionomina.

Perustiedot (Kuka voi hakea): Sosionomit (AMK), joilta puuttuu kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on varhaiskasvatuksen yhteistyöpaikka/työnantaja, jossa voi suorittaa opintoihin kuuluvat oppimistehtävät ja harjoittelut. Sosionomin (AMK) tutkinnon todentamiseksi, opiskelija jakaa ilmoittautuessaan Oma Opintopolku -linkin kirjautumalla omiin opiskelutietoihin www.opintopolku.fi
Hakuaika (Milloin voi hakea): Täydennyshaun aikataulu on 5.12.2023 – 3.3.2024
Aikataulu (Milloin opiskelu alkaa): Täydennyshaussa opiskelupaikan saaneet aloittavat opinnot koulutusinfolla (2 tuntia) etäyhteydellä 13.3.2024. Opiskelun voi aloittaa sovitusti myös aikaisemmin. Opintoihin kuuluvat webinaarit järjestetään pääsääntöisesti 2-3 kertaa kuussa keskiviikkoisin klo 16.15-17.45 välillä.
Opiskeluohjelma (Miten opiskelet): Jokaisen kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus kestää 30.6.2025 saakka .
Opiskelupaikka (Missä opiskelet): Verkko-opetus. Ammatilliset harjoittelut ja osa oppimistehtävistä suoritetaan ennalta sovitun mukaisesti työpaikalla.
Hinta (Paljonko opiskelu maksaa): Koulutus on maksuton.

Hakukelpoisuus

Voit hakea koulutukseen, jos:

  • Sinulla on sosionomin (AMK) tutkinto
  • Työskentelet varhaiskasvatusalalla, mutta sinulla ei ole varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (taustakoulutus sosionomi AMK)

Hakeminen

Täydennyshakuaika koulutukseen 5.12.2023 – 3.3.2024

Yhteyshenkilö:

Koulutuksen toteutus: Auli Pohjolainen (auli.pohjolainen@savonia.fi) ja Marjaana Tuovinen (marjaana.tuovinen@savonia.fi)

Opintoneuvonta: avoinamk@savonia.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus -logo.