Konetekniikan henkilöstöä seuraa juhlatilaisuutta.

Savonian konetekniikka 135 vuotta!

#SavoniaAMK

2022 on Savonian 30. juhlavuosi, mutta konetekniikan koulutuksemme juhlisti perjantaina 22.4. peräti 135-vuotista taivaltaan! Samalla juhlistettiin myös konetekniikan saamaa EUR-ACE-laatusertifikattia. Kyse on laatumerkistä, joka kertoo, että koulutuksemme vastaa korkeaa eurooppalaista insinöörikoulutuksen laatutasoa.

Nykyinen koulutus aloitti toimintansa Kuopion teknillisenä oppilaitoksena vuonna 1886. Oppiaineina olivat laskuoppi, mittausoppi, fysiikka, mekaniikka, koneoppi, koneenrakennusoppi, konepiirustusoppi, työkoneoppi ja käsivarainen piirustus.
Jo 1800-luvulla oli selkeä käsitys siitä, millaista teollisen koulutuksen pitäisi olla:

”Opetus ei saa olla kaukana käytännöllisen elämän tunnusta, sen on oltava elävää ja teknilliseen elämään soveltuvaa. Paras opettaja on se, jolla on hyvän teknillisen sivistyksen ohella rikas kokemus ja käytännöllisen toiminnankin kautta pysyy ammatissaan taitavana.”

1900-luvun uudet tuulet

Vuonna 1940, keskellä toista maailmansotaa, teollisuuskoulu muutettiin valtion asetuksella teknilliseksi oppilaitokseksi.

1960-luvulla Kuopiossa aloitettiin nelivuotinen opistoasteen koneinsinöörikoulutus ja käyttöön otettiin uusi Opistotien koulurakennus

Rehtori Mervi Vidgren pitää puhetta.
Konetekniikan 135 v. -juhlissa puhuivat rehtori Mervi Vidgrénin ja koulutusjohtaja Esa Viklundin lisäksi Pentti Halonen, Mikko Nissinen ja Veli-Matti Tolppi.

Kuopion teknillinen oppilaitos aloitti vuonna 1992 yhdessä Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa automaatiotekniikan DI-koulutuksen, jossa oli mukana 40 insinööriä. Samana vuonna aloitti toimintansa väliaikainen Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu ja ensimmäiset kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijat (AMK) aloittivat opintonsa.

Huippuosaajia ja viimeisintä teknologiaa

Uusi vuosituhat toi mukanaan kansainvälisemmät tuulet. Vuonna 2014 Kuopiossa alkoi ensimmäinen englanninkielinen koneinsinöörikoulutus (AMK) eli Mechanical Engineering. Tuolloin Savonialla alkoi myös ensimmäinen teknologiaosaamisen johtaminen tekniikan alalla tutkinto-ohjelma (YAMK).

Samana vuonna Savonian konetekniikan koulutusohjelma sai ensimmäisenä suomalaisena insinöörikoulutuksena täytettyä eurooppalaiset laatuvaatimukset eli EUR-ACE-laatuleiman.

Kaivurin miniatyyriversio.
Savonia-kaivurin avulla opiskelijat saavat paremman käsityksen koneiden toiminnasta.

Tänä vuonna konetekniikan tutkinto-ohjelmalle myönnettiin kyseinen laatuleima jo toistamiseen. Suomessa on tällä hetkellä voimassa seitsemän hyväksyttyä akkreditointia ja kaikki ovat insinööritasoisia (AMK). Laatuleiman akkreditointi on erinomainen väline tutkinto-ohjelman kehittämiselle, koska se antaa ulkopuolisen asiantuntija-arvion esimerkiksi siitä, saavatko opiskelijat alan vaatimat tiedot ja taidot. Läpäisy vaatii pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Konetekniikan henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen ja opetuksen sekä TKI-toiminnan yhteistyö toimivat erinomaisesti. Iisalmessa käynnistettiin hiljattain KesTech-osaamiskeskittymän toiminta ja lisäksi aloitimme uuden tuotepohjaisen opetuksen kehittämisen. Tästä esimerkkinä toimii Savonia-kaivuri, jonka avulla opiskelijat voivat käytännössä perehtyä esimerkiksi koneiden rakenteeseen ja niiden tuotantoon.