Savonia Stage: KOVE-PRO-hankkeen loppuwebinaari

Kovettuvat kaivostäytöt (KOVE-PRO) -hankkeen loppuwebinaari

KOVE-PRO-hankkeessa tutkittiin kaivannaisjätteiden hyötykäyttöä ja eräiden teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä. Tutkimme kovettuvia kaivostäyttöjä sideaineena edistämään kiertotaloutta ja ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja.

Ensimmäinen osa

Toinen osa

Kolmas osa