Vanhusten hoito ja hoiva – uusi Terveysportin tietokanta koekäytössä

Terveysportissa on julkaistu uusi Vanhusten hoito ja hoiva -tietokanta. Tietokantaa voi koekäyttää 31.8.2024 saakka.

Tietokanta on tarkoitettu arjen työkaluksi kaikille sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä asiakkaita ja potilaita. Ajantasaiset, luotettavat ja helposti ymmärrettävät ohjeet sopivat työn tueksi niin avohoitoon, kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen kuin sairaalaympäristöönkin. Tietokanta sopii hyvin myös opiskelun, perehdyttämisen ja toiminnan kehittämisen tukisisällöksi.

Vanhusten hoito ja hoiva -tietokannan tavoitteena on yhtenäistää vanhusten hoitoa valtakunnallisesti. Sisällöt on tehty laajassa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa, ja ne täydentyvät ja päivittyvät jatkuvasti.

Sote-ammattilainen löytää tietokannasta vanhusten hoitoon liittyvät oppikirjat ja oppaat sähköisessä muodossa. Mukana on myös uusi Vanhuksen hoidon hyvät käytännöt -opas. Tämän lisäksi tietokannasta löytyvät mm. ohjeet muistisairaan hoitoon, elämän loppuvaiheeseen, toimintakyvyn tukemiseen, lääkehoitoon sekä akuutteihin tilanteisiin kotihoidossa. Tietokannasta voi lukea myös vanhusalan lehtiä ja hoitosuosituksia.