Opiskelijahaalarit.

Sinun
tulevai-suutesi 11.11.2024
klo 15–17

Tule tutustumaan Savonian jatko-opiskelumahdollisuuksiin koulupäivän päätteksi!

Sinun tulevaisuutesi -tapahtuma on juuri sinulle ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa toista vuotta opiskeleva!

Tule koulupäivän päätteeksi Savonia-ammattikorkeakoulun upealle Microkadun kampukselle tutustumaan monipuolisiin jatko-opiskelumahdollisuuksiimme. 

Missä? Milloin?

Aika: ma 11. marraskuuta 2024 klo 15.00-17.00

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 70210 Kuopio

Kokoontuminen: Microkadun kampus, Kampussydän klo 15, josta siirrytään ohjatusti esittelytiloihin.

Opiskelijoita istumassa Kampussydämessä.

Toimi näin

  1. Valitse yksi sinua kiinnostava jatko-opiskeluintro alta
  2. Ilmoittaudu Introon verkkolomakkeen kautta viimeistään keskiviikkona 8. marraskuuta. 
  3. Ilmoittaduttuasi saat sähköpostiin vahvistuksen ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisesta voit tarkistaa, mihin introon olet ilmoittautunut.
  4. Osallistu Sinun tulevaisuutesi -tapahtumaan ma 11.11.2024 klo 15
  5. Löydä oma alasi ja hae opiskelemaan Savoniaan 😊

Ilmoittautuminen avataan syksyllä.

Introt

Intro1: Sinustako sairaan hyvä hoitaja?  

Terveysala: Sairaanhoitaja, ensihoitaja, kätilö, terveydenhoitaja ja Registered Nurse  

Tässä introssa esittäytyvät terveysalalta sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja terveydenhoitajan koulutukset. Hoitamista, sairauksien ehkäisemistä, kuntoutusta ja terveyden edistämistä sairaalassa ja sen ulkopuolella. Ala on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille.  

Paikka: Microkadun kampus, kampussydän sekä simulaatiotilat 

Intro 2: Solu, suu, kroppa vaiko luu?  

Terveysala: Bioanalyytikko, suuhygienisti, röntgenhoitaja, fysioterapeutti  

Terveysalan toisessa introssa bioanalyytikko, suuhygienisti, röntgenhoitaja ja fysioterapeutti. Kiinnostavatko sinua asiakaspalvelu, asiakaslähtöinen terveyden edistäminen, näytteenottotoiminta, vieritestaus, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi sekä osallistuminen laadunhallintaan. Voisitko kuvitella opiskelevasi kuntoutuksen ammattilaiseksi, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä. Tule tutustumaan!  

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila B-5015 ja erityistilat 

Intro 3. Vauvasta vaariin – elämän koko kirjo  

Sosiaaliala: Sosionomi 

Haluatko tehdä työtä erilaisten ihmisten parissa ja kouluttautua ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi? Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.  Introssa 3 esittäytyy sosionomikoulutus. 

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila B-5016 

Intro 4: Business, Wellness tai tietojenkäsittely?

Liiketalouden ala: Tradenomi, Wellness-liiketoiminta, International Business, tietojenkäsittely 

Introssa esittäytyvät liiketalouden ala eli myynti ja markkinointi, taloushallinto, wellness-liiketoiminta ja International Business. Liiketalouden ala on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joita kiinnostaa opinnot esim. kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin, johtamisen tai yrittäjyyden saralla. 

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila B-5014 

Intro 5: Ummikot ulkomaille vaiko grillit huuruun?  

Matkailu- ja ravitsemisala: Restonomi  

Restonomikoulutuksessa suuntaudut hyvinvointimatkailuun, ja koulutus antaa sinulle valmiudet kehittyä matkailu- ja ravitsemisalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tämän kansainvälisen ja voimakkaasti kehittyvän toimialan ammattitaitoisille osaajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa.

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila B-5018 

Intro 6: Ihmiskunnalle kestävä yhteiskunta! 

Tekniikan ala: Ympäristötekniikka ja energiatekniikka 

 Ympäristökysymykset ja energia-ala ovat jatkuvasti esillä mediassa ja ihmisten arjessa. Yhteiskunnassa ratkotaan keskeisiä haasteita energian saatavuuteen ja ympäristöön liittyen. Energia-alan merkitys, kiinnostavuus ja työllistävyys korostuvat entisestään tulevaisuudessa. Jatko-opintojen kannalta ala tarjoaa yhteiskunnallisesti merkittävän ja haasteellisen toimialan.  

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila B-2019 sekä vesilaboratorio 

Intro 7: Maaseutuammatti? Agrologi!

Luonnonvara-ala: Agrologi  

Tässä introssa jatkokoulutusmahdollisuutena esittäytyy agrologikoulutus. Luonnonvara-ala on toimialana uudistuva ja alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen erikoistuvalle on tarjolla perinteisiä ja uusia mahdollisuuksia. Tule kuulolle!  

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila D-3019.2 

Intro 8: Koodeja ja pilvipalveluja!  

Tekniikan ala: Tietotekniikka ja Internet of Things  

Tässä introssa esitellään tietotekniikan jatkokoulutusmahdollisuuksia. Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella ja tarve ICT-alan osaajista sekä erilaisista ohjelmistoratkaisuista kasvaa jatkuvasti. Ala on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille.  

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila F-4007 

Intro 9: Raksa vaiko remppa? 

Tekniikan ala: Rakennusarkkitehti, rakennusmestari, rakennusinsinööri  

Kiinnostaako rakentaminen? Tähtäätkö rakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Tässä introssa esitellään Savonian monipuolista rakennusalan jatko-opintotarjontaa. Savoniassa voi opiskella rakennusalan työnjohdon ja työmaatekniikan ammattilaiseksi. Eikä tässä vielä kaikki, lisänä on vielä maisema- ja ympäristörakentaminen.  

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila K-222  ja rakentamisen erityistilat mm. 3D-virtuaalitila 

Intro 10: Koneet kunnossa ja tehot tapissa! 

Tekniikan ala: Konetekniikka, Mechanical Engineering  

Konealaa ja konetekniikkaa tarvitaan fyysisten tuotteiden tuotekehityksessä, suunnittelussa ja valmistuksessa. Haluatko jatko-opintojen jälkeen toimia koneinsinöörinä, joka osaa konealan perustietojen ja -taitojen lisäksi suunnitella ja kehittää moniteknisiä tuotteita, tuotantoa ja tuotantoteknisiä ratkaisuja sekä toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Ala on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille. 

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila F-4008 sekä hitsauslaboratorio 

Intro 11: Voimavirtaa ja sähköä ilmassa!  

Tekniikan ala: Sähkötekniikka  

Sähkö on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ei ole kotia, yritystä, teollisuuden alaa tai elinkeinoa, jonka toiminta ja kehittyminen eivät riippuisi sähköteknisistä ratkaisuista. Mitä tapahtuisi, jos ei olisi sähköä? Tule tutustumaan sähkötekniikan jatko-opintomahdollisuuteen.  

Paikka: Microkadun kampus, luokkatila K-113 sekä sähkölaboratorio 

Intro 12: Design and Services 

Kulttuuriala: Muotoilu  

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla. Tulevaisuus tarvitsee uutta muotoilua, rohkeita tuoteideoita ja palveluinnovaatioita! Tule tutustumaan muotoilun jatko-opintomahdollisuuksiin.  

Paikka: Microkadun kampus, J-102 studiot 

Intro 13: Musiikin tahdissa tanssien ja soittaen

Kulttuuriala: musiikki ja tanssi

Tässä introssa esitellään Savoniassa tarjolla olevia musiikin ja tanssin jatko-opintomahdollisuuksia. Klassinen musiikki, rytmimusiikki, nykytanssi, jazztanssi tai klassinen baletti. Tule tutustumaan! Paikka: Kuopion musiikkikeskus 

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, tapaaminen Musiikkikeskuksen aulassa (osoite Kuopiolahdenkatu 23) klo 15 

Lisätiedot