Uudistuva teknologia parantaa tuottavuutta ja ekologisuutta – 5G vauhdittaa digitalisaatiota Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Savonia-ammattikorkeakoululle ja Savon ammattiopistolle EAKR-rahoitusta REACT-EU-hausta hankeparille, jolla ollaan rohkeasti etulinjassa kehittämässä 5G- toimintoja teollisuuteen. Syyskuussa 2021 alkavan 5G:llä vauhtia digitalisaatioon -hankkeen toiminta ja verkostot tukevat vahvasti alueen 5G-osaamista sekä 5G-teknologian hyödyntämistä, digitalisaatiota, vihreää siirtymää ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Kehittämiseen valjastetaan vahvasti mukaan alueen valmistavan teollisuuden ja energia-alan yritykset. Tavoitteena on tukea kumppaneita uuden digiteknologian soveltamisessa ja alentaa käyttöönottokynnystä uuteen teknologiaan.

Ratkaisuja yksilön ja teollisuuden toimintoihin

5G-teknologian avulla mahdollistetaan uudet palvelut ja tehokkaat liiketoiminnan ratkaisut useille sektoreille kuten teollisuuteen, liikenteeseen ja vaikkapa terveydenhuoltoon. Teknologia tuo yrityksille kilpailuvaltteja: tehokkuutta, suunnattoman kapasiteetin siirtää dataa edullisesti ja mahdollistaa tiedonsiirron luotettavasti ja lähes reaaliaikaisesti.

– Reaaliaikaisuus mahdollistaa monia eri tapoja rakentaa räätälöityjä palveluita, joissa hyödynnetään mm. tekoälyä. Uudet teknologiat mahdollistavat useiden eri alojen digitalisaation, tukien näin kestävää kehitystä ja pääsyä ilmastotavoitteisiin, kertoo tki-asiantuntija Aki Happonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Tulevaisuudessa tarkoitus on kasvattaa alueen yritysten tietoisuutta uuden tietoliikennetekniikan sovellusmahdollisuuksista sekä sen eduista datan keräämisessä ja analysoinnissa, löytää teollisten sovelluskohteita kumppaniyrityksissä, nostaa koko maakunnan TKI-investointien tasoa, löytää yleistettäviä teknisiä ratkaisuja ja hyödyntää tuloksia Savonian TKI-toiminnan kehittämisessä.

Savon ammattiopiston roolina on kehittää ja testata laitteiden ja 5G-verkon teollisia sovelluksia.

– Sakky tuo hankkeeseen osaamista ja paikallista vaikuttavuutta laajan yritysverkostonsa kautta. 5G:n eri piirteitä ja niiden hyötyjä teollisessa käytössä pyritään esittelemään käytännön esimerkkien kautta, toteaa hankepäällikkö Hannu T. Miettinen Savon ammattiopistosta.

Savon ammattiopiston (Sakky) logo