Mies pitämässä esitystä Maltan konferenssissa.

Savonia-artikkeli: EU4DUAL yhdistää eurooppalaisia korkeakouluja – kuulumisia allianssin ensimmäisestä konferenssista Maltalta

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

EU4DUAL – korkeakoulujen yhteistyöverkosto

Savonia-ammattikorkeakoulu on osa EU4Dual-allianssia, joka koostuu yhdeksästä Euroopan johtavasta työelämälähtöisestä korkeakoulusta. Yhdessä nämä korkeakoulut pyrkivät edistämään työelämäläheistä koulutusta (Dual 2.0) ja luomaan uusia mahdollisuuksia opiskelijoille ja yrityksille. EU4Dual-allianssi on merkittävä askel kohti parempaa korkeakoulutusta ja työelämän tarpeiden huomioon ottamista.

EU4DUAL-allianssin ensimmäinen konferenssi pidettiin Maltalla Malta College of Arts, Science, and Technology (MCAST) -kampuksella. Tapahtuma järjestettiin 10. huhtikuuta – 11. huhtikuuta 2024 keräten lähes 300 osallistujaa. Konferenssi tarjosi foorumin allianssiin kuuluville korkeakouluille ja sidosryhmille keskustella työelämän ja koulutuksen yhteensovittamisesta sekä esitellä erilaisia ratkaisumalleja tulevaisuuden yhteistyölle. Konferenssin pääteemoina olivat korkeakoulutuksen työelämälähtöinen Dual-malli ja tulevaisuuden työ. Konferenssin tavoitteena on edistää yhteistyötä, jakaa osaamista ja tuottaa toimintakelpoisia uusia oivalluksia työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön.

Savonia esitteli monipuolisesti omia hankkeitaan

Savonia osallistui ensimmäiseen EU4DUAL-allianssin konferenssiin vahvalla panoksella ja laajalla rintamalla niin kansainvälisyyden, koulutuksen kuin TKI-toiminnankin edustajien voimin. Konferenssijulkaisuun koottujen abstraktien lisäksi Savonian edustajat pitivät yhteensä noin kymmenkunta esitystä kahden konferenssipäivän aikana. Alla lyhyet tiivistykset Hyvinvointi-tutkimusalan sekä opetuksen ja virtuaalitekniikan yhdistämisen viidestä esityksestä.

Satu Pirskasen puheenvuorossa esiteltiin Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa valmistunut Vetovoimamalli ja siihen liittyvä itsearviointityökalu. Itsearviointityökalun avulla vanhustyön tiimi tai työyhteisö saa tietää, kuinka veto- ja pitovoimainen on, tulee tietoisiksi vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöistä sekä saa tutkimustietoa, vinkkejä ja hyviä käytäntöjä veto- ja pitovoiman kehittämiseen. Mallia on mahdollista soveltaa myös muilla toimialoilla.

Antti Kotimaa esitteli lääkelaskujen opetteluun kehitettyä Lääkemaisteri-peliä, joka soveltuu niin opiskelijoille kuin ammattilaistenkin käyttöön. Virheellinen lääkintä on globaali ongelma, joka voi johtaa vakaviin potilasvirheisiin. Pelillisyyden avulla oppimista voidaan tehostaa ja tuoda mielekkäämmäksi sekä samalla ylläpitää ammattilaisten osaamista. Tämä Savonialla aikanaan hanketoiminnassa syntynyt peli on sovellettavissa laaja-alaisesti ja kansainvälisesti ja herätti mielenkiintoa osallistujissa. Englanninkieliselle versiolle ja sisällön laajennukselle on tilausta, eli eikun tekemään!

Merja Ala-Kotilan puheenvuoro esitteli käynnissä olevan TasapainoaTyöhön (ESR+) hankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää naisvaltaisten alojen työssä uupumista. Työssä jaksamisen näkökulma on tärkeä, sillä työhyvinvoinnilla ja työssä jaksamisella on selkeä yhteys työssä suoriutumiseen ja työn tuottavuuteen. Mukaan tavoitellaan noin 250 osallistujaa, joille tarjotaan yksilötason voimavaroja lisäävää valmennusta, sekä esihenkilö- ja työyhteisö tason valmennusta. Näiden lisäksi hankkeen avulla pyritään lisäämään tietoisuuttaa työssä jaksamisen eri teemoista ja tuloksena tuotetaan eri aloille soveltuva TasapainoaTyöhön-työhyvinvointimalli.

Anssi Mähönen piti kaksi esitystä, joista toinen kuvasi virtuaaliteknologian käyttöä työelämän ja koulutuksen kehittämisessä pohjoissavolaisissa pk-yrityksissä (Virtec-hanke). Tämä aihe liittyi digitaalisiin ratkaisuihin, jotka voivat parantaa työelämävalmiuksia ja synnyttää uusia toimintamalleja. Toinen aihe käsitteli koulutuksen ja työelämän yhteisiä oppimis- ja perehtymisympäristöjä. Erilaiset digitaaliset ratkaisut mahdollistavat koulutuksen ja työelämän entistä tiiviimmän yhteistyön ja ajantasaisen tiedon välittymisen toimijoiden välillä. Näistä uusista ratkaisuista hyötyvät niin työelämän kuin koulutuksenkin edustajat.

Tavoitteena työelämälähtöiset kehittämishankkeet muiden eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa

Tiiviistä ohjelmastaan huolimatta konferenssissa oli varattu aikaa myös verkostoitumiseen. Kasvokkain kohdatessa keskinäinen ymmärrys ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen on usein hedelmällisintä, niin tälläkin kertaa: alustavia hankeideoita ja yhteistyömahdollisuuksia löytyi runsaasti allianssipartnereiden kesken. Savonian Hyvinvointi-tutkimusalan edustajilla esimerkiksi hoitotyön kehittäminen, mielenterveys ja työhyvinvointi nousivat keskusteluissa esiin, kun tutkimus- ja kehitystyöstä keskusteltiin mm. Itävällan Joanneum UAS:n, Saksan DHBW:n ja Espanjan Mondragonin yliopiston kanssa. Seuraavia askeleita yhteistyöhankkeiden käytännön edistämiseen otetaan jo kuluvan loppukevään aikana.

Kansainvälinen yhteistyö ja yhteiset TKI-hankkeet EU4DUAL-partnereidemme kanssa tukevat niin Hyvinvoinnin kuin muidenkin Savonian tutkimusalojen tavoitetta lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja rahoitusta. Kuten Savonian uudessa strategiassa vuosille 2025-2028 todetaan, kansainväliset kumppanuudet parantavat TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta – tässä tavoitteessa EU4DUAL-allianssi voi toimia erinomaisena alustana. Savonian vahva edustus ja laadukkaat konferenssiesitykset Maltalla vakuuttivat muut partnerit Savonian tahtotilasta olla alusta saakka aktiivisesti mukana allianssissa ja sen kautta syntyvissä yhteistyömuodoissa.

Maltan konferenssi

Tietoa EU4Dual-allianssista

Kirjoittajat:

Merja Ala-Kotila, TKI-asiantuntija, Savonia-AMK

Antti Kotimaa, TKI-asiantuntija, Savonia-AMK

Anssi Mähönen, yliopettaja, Savonia-AMK

Satu Pirskanen, erityisasiantuntija, Savonia-AMK

Mikko Ylilauri, TKI-päällikkö, Savonia-AMK