Savonia-artikkeli Pro: Klusterit liiketoiminnan edistäjinä

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Tämä artikkeli jatkaa artikkelisarjaa, joka aloitettiin artikkelilla Business Finland veturiyrityksistä.

Osallistuimme Tulevaisuudenkestävä ekosysteemityö -hankkeena (BoostECO) European Cluster Collaborationin (ECCP) järjestämään klusteritapahtumaan (European Cluster Conference) Brysselissä Belgiassa. Tapahtuman ajankohta oli 7-8.5.2024.

Kehittämishankkeemme yhtenä keskeisenä tavoitteena on maakunnallisen klusteritoiminnan edistäminen ja tätä kautta käytänteiden sekä toimintamallien jakaminen sekä edelleen jalostaminen yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Tilaisuudessa kuulimme esimerkkejä klustereiden roolista osana kehittämistyötä. Projektit ja tätä kautta alueellinen kehittämistyö rakentuu kuulemma esimerkin mukaan osaksi klusterikehittämistä seuraavasti:

Prosessi kuvaa mielestämme hyvin, kuinka klusterit toimivat innovaatioekosysteemien aktiivisina toimijoina ja kuinka alueellisen rahoituksen kautta voidaan tukea innovaatioekosysteemien kehittymistä.

Tilaisuudessa tuotiin esille myös kansainvälisiä innovaatiotoiminnan investointitasoja. Kansainvälisen tutkimus- ja kehitystoiminnan investoinneista vuonna 2022 40,2 prosenttia tehtiin Yhdysvalloissa, 17,9 prosenttia Kiinassa ja EU:n alueella 17,6 prosenttia. Tilaisuudessa korostettiin, että resurssit tutkimus- ja kehittämistyöhön ovat Euroopan kilpailukyvyn kannalta hyvin tärkeitä.

Tilaisuudessa tuotiin esille myös klustereiden merkitys alueiden kilpailukyvyn kehittäjinä. Esimerkiksi Itä- sekä Pohjois-Suomi sijoittuvat aktiivisena toimijana eurooppalaiselle klusterikartalle ja tätä kautta klustereilla on merkittävä rooli alueellisen kilpailukyvyn ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäjänä. Eurooppalaiset klusterijärjestöt tukevat klustereiden kilpailukykyä ja tätä kautta klustereiden kykyä kehittää jäsenistön kykyä muuntautua muuttavaan toimintaympäristöön.

Kuulimme esimerkkejä klustereiden liiketoimintamalleista ja tätä kautta toiminnan jatkuvuudesta. Monessa esimerkissä korostettiin pitkän aikavälin strategioiden merkitystä osana klusterikehittämistä sekä osana klustereiden rahoitusmalleja.

Eurooppalaiset klusterit ovat testanneet erilaisia rahoitusmalleja ja on tehty havaintoja, että rahoitusmallina seuraava toteutus on toiminut hyvin:

– 20 prosentin pitkäaikainen rahoitus, jonka taustalla on esimerkiksi kunta, kaupunki tai valtio.

– 30 prosentin rahoitus klusterin jäsenorganisaatioilta. Tätä kautta jäsenet pääsevät esimerkiksi hyödyntämään klustereiden tutkimus-ja kehitysinfraa.

– 50 prosentin rahoitus projektien kautta. Tämän rahoituksen merkitystä korostettiin siitä näkökulmasta, että projektien avulla voidaan tukea alueellista tutkimus- ja kehittämistyötä.

Pohjois-Savossa toimiva ECCP-sertifioitu metaklusteri Superekosysteemi on kehittänyt muun muassa klusterikehittämisen työkaluja, ja tätä kautta toimii yhteistyössä alueellisten klustereiden kanssa. Alueelliset klusterit muodostavat vahvan tutkimus- ja kehittämisosaamisen verkoston. Pohjois-Savossa toimivat klusterit ovat:

Agri-Food Cluster North Savo

Bio and Circular Cluster North Savo

Energy Cluster North Savo

Kestech

Kuopio Water Cluster

Kuopio Health

Klusterit ovat alueemme pk-yrityksille erinomaisia verkostoja uusien liiketoimintamallien luomiseen, innovaatiokehittämiseen sekä arvoketjujen muodostamiseen. BoostECO-kehittämishankkeessa tarjoamme palveluja pk-yrityksille verkosto-osaamisen kehittämiseen. Palvelujemme avulla pk-yritykset muodostavat tavoitteet kansallisisissa ja kansainvälisissä klustereissa toimimiseen.

Lähteet:

https://clustercollaboration.eu/content/forging-networks-and-innovation-insights-european-cluster-conference-2024

https://superecosystem.fi/

Harri Holopainen, harri.holopainen@savonia.fi

Jarmo Jalkanen, jarmo.jalkanen@savonia.fi

Joel Eskelinen, joel.eskelinen@savonia.fi