Oikealla etualalla mies pitämässä puhetta, yleisö istuu pitkien pöytien ääressä ja kuuntelee.

Merenkulkuteollisuus hakee kumppaneita Pohjois-Savosta

Savonialla järjestettiin 26.3.2024 Business Finland Veturi Roadshow -tapahtuma, jossa Meyer Turku ja Wärtsilä kartoittivat Business Finland Veturi -rahoituksen turvin yhteistyömahdollisuuksia pohjoissavolaisten pk-yritysten kanssa.

Meyer Turku hakee yhteistyökumppaneita laajasti, muualtakin kuin merenkulkuteknologisista yrityksistä. Meyer rakentaa 10 000 matkustajan kelluvia yhteisöjä, joiden toteuttamiseen tarvitaan samoja elementtejä kuin minkä tahansa kaupungin rakentamiseen. Teknologiayhtiö Wärtsilän tavoitteena taas on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tilaisuudessa oli paikalla noin 60 paikallisten yritysten ja organisaatioiden edustajaa. Päivän aluksi projektipäällikkö Jarmo Jalkanen esitteli tapahtuman järjestäneen BoostEco-kehittämispalvelun toimintaa ja vararehtori Mikko Vuoristo Savonian uutta strategiaa vuosille 2025-2028. Myös maakunnan kehittämistoimijat pääsivät ääneen esittelemään palveluitaan ja toimintaansa.

Mies pitää puhetta, etualalla yleisöä takaapäin kuvattuna.
Vararehtori Mikko Vuoristo esitteli Savonian uutta strategiaa.

Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen kertoi Turun yliopiston vetämästä Merimerkit – Meriklusterin kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistaminen -hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa analysoitua tietoa ja viestiä meriteollisuuden nykytilasta, hakea kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia teollisuudelle sekä luoda meriteollisuusverkostolle uudenlaisia toimintamalleja. Tuomas Planman kertoi puolestaan Business Finlandin palveluista ja rahoitusmalleista

Kelluvien kaupunkien rakentamiseen tarvitaan monenlaista osaamista

Ohjelmajohtaja Ilkka Rytkölä esitteli Meyer Turun ja Wärtsilän toimintaa, verkostomallia ja yhteistyötarpeita. Puheenvuoronsa aluksi Rytkölä muistutti meriteollisuuden volyymista: teollisuudenala työllistää noin 30 000 henkilöä, noin 1100 yrityksessä. Vuosittainen liikevaihto on 7,7 miljardia, ja viennin osuus on tyypillisesti yli 90 prosenttia. Suomessa onkin yksi maailman laajimmista ja monipuolisimmista laitevalmistaja- ja laivanrakennusverkostoista.

Meyer Turun markkinaosuus maailman risteilylaivojen rakentamisesta on 15 prosentin luokkaa. Maailman suurin risteilyalus, lähes 10 000 henkilölle suunniteltu Icon of The Seas luovutettiin äskettäin tilaajalle. Sarjan seuraavat alukset valmistuvat vuosina 2025 ja 2026. Pieniksi kaupungeiksi kutsuttujen alusten valmistamiseen tarvitaan monenlaista osaamista. Siksi Meyer Turku etsii verkostoonsa laajasti erilaisia yhteistyökumppaneita, niin alihankkijoiksi kuin erilaisiin kehityshankkeisiin.

Meyer Turku tavoittelee Business Finlandin rahoittamassa NEcOLEAP-hankkeessa hiilineutraalia risteilyalusta ja -telakkaa. Rytkölän mukaan laivanrakennuksesta syntyy noin viisi prosenttia koko laivan elinkaaren päästöistä. Oman haasteensa hiilineutraaliuden saavuttamiseen tuovat tarkat kriteerit rakennusmateriaaleille, joiden täytyy olla palamattomia, mikä vaikeuttaa esimerkiksi puukuitujen käyttöä.

Myös Wärtsilällä on Zero Emission Marine -ekosysteemihanke, jossa kehitetään tutkimuspohjaisesti yhdessä kumppaneiden kanssa teknologioita, jotka mahdollistavat vihreiden polttoaineiden käytön ja tuotannon.

Kaksi miestä juttelevat mietteliään näköisinä.
Ilkka Rytkölä (oik.) kertoi Meyer Turun yhteistyökumppanuuksista Savonian BoostEco-kehittämispalvelun Jarmo Jalkaselle.

Yritykset olivat tyytyväisiä päivän antiin

Tilaisuuteen osallistujilla oli mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun ja konkreettisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseen toimijoiden kanssa.

Osallistujilta kerätyn palautteen perustella päivän antiin oltiin tyytyväisiä. Päivän hyödyllisyyttä arvioitaessa 1-6-asteikolla tapahtuma sai keskiarvoksi 5,3. Erityisesti Meyerin esityksen, kahdenvälisten keskustelujen ja päivän päättäneen kampuskierroksen anti koettiin erityisen hyödyllisinä. Vastaavanlaisille tapahtumille katsottiin olevan kysyntää myös jatkossa.

Otteita palautteista:

Kaiken kaikkiaan hyvä päivä! Paljon asiaa!

Hienoa että meriteollisuus pääsi esille Kuopiossa!

Oli todella mielenkiintoinen päivä, kiitos siitä! En osallistunut kahdenkeskisiin neuvotteluihin Mayerin kanssa, mutta muuten kävin hyviä keskusteluja eri toimijoiden kanssa. Näitä veturitilaisuuksia pitää saada lisää ja näin kuulemma on tapahtumassakin.

Hyvä, päräyttävä alkusoitto!

Päivän aikana oli aikaa niin kahdenvälisille keskusteluille Meyer Turun kanssa kuin verkostoitumiselle osallistujien kesken.

BoostECO

Savonia-ammattikorkeakoulun BoostECO -kehittämispalvelun tavoitteet kohdistuvat erityisesti mikro- ja pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun. Toisena tavoitekärkenä on maakunnan yritysten t&k-investointien kasvu. Lisäksi tuetaan alueen ekosysteemimäistä yhteistyötä innovatiivisten ja ilmastokestävien liiketoimintakonseptien synnyttämiseksi. Hankkeessa myös ohjataan ja tuetaan yrityksiä kansainvälisen rahoituksen hakemisessa. Projektin rahoittavat Pohjois-Savon Liitto, EU ja Savonia AMK.

Business Finland Veturi

Veturiyritysten haastekilpailujen tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille. Tällä hetkellä Veturi-ohjelmia on käynnissä 20 kappaletta.