Viljapelto, jonka taustalla on koivikkoa ja kuusikkoa.

Savonia-artikkeli: Savonia-ammattikorkeakoulun monialaisuus tuo paremmat eväät ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien toteutukseen

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Ilmastoviisaan maatalouden kehittäminen vaatii yhteistyötä, sillä haasteet ovat moninaisia ja koskettavat laaja-alaisesti. Ratkaisuissa tarvitaan osaamista muun muassa kasvinviljelystä, maatalousteknologiasta, vesienhallinnasta ja datankäsittelystä. Smagri-hankkeessa on päästy hyödyntämään ympäristötekniikan ja luonnonvara-alan pitkää kokemusta maatalouden kehittämisen parissa. DigiCenter tuo hankkeeseen tarvittavaa digiosaamista.  

Hankkeen alussa koottiin monialainen projektitiimi, joka konkretisoi hankesuunnitelman tavoitteet käytännön tekemiseksi. Ytimeksi muodostui todellisella peltolohkolla oleva säätösalaojitus, jonne päätettiin mallintaa ja rakentaa automaattinen säätösysteemi. Toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä Savonian kolmen eri painoalan sekä peltoa viljelevän maatalousyrittäjän kanssa. Luonnonvara-ala toi pöytään peltoviljelyn perusperiaatteet ja kasvintuotannon reunaehdot, ympäristötekniikka vesienhallinnan mahdollisuudet sekä vesien ravinnemittauksen. DigiCenter keskittyi mallintamiseen ja säätösysteemin rakentamiseen. Taustoitusmielessä omaa mallinnusta ajatellen tutustuttiin KpEdun vastaavaan koelohkoon Kannuksessa sekä tehtiin kirjallisuusselvityksiä. Yleistä tietoisuutta peltolohkojen vesienhallinnasta pyrittiin lisäämään jakamalla eri tapahtumissa hankeinfoa, näistä merkittävin oli KoneAgria-näyttely Tampereella lokakuussa 2023. Lisäksi hankittiin peltolohkon monitoroinnin ja olosuhteiden mittaamisen tueksi SoilScout -maaperäanturit sekä sääasema.

Toukokuussa 2024 koittaa h-hetki, kun hankitut laitteet asennetaan lohkolle ja aloitetaan säätösalaojituksen säätö. Kasvukauden olosuhteet tuovat varmasti omat lisämausteensa pilotointiin, mutta loppusyksyllä on tulosten yhteenvedon aika ja jatkosuunnitelmien laadinta.

Smagri -hanke on onnistunut muodostamaan kokonaisuuden, jossa kolmen eri painoalan omia vahvuuksia on saatu hyödynnettyä yhteisen hyvän eteen. Lisäksi olemme oppineet toisiltamme ja toisistamme. Olemme kokeneet toimivaksi Savonian sisäisen projektin, jossa voidaan visioida ja ideoida asioita vapaasti. Tällaista toimintamallia on hyvää jatkaa myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Mika Repo, TKI-asiantuntija, Ruokajärjestelmä, SavoniaAMK, mika.repo@savonia.fi