Savonia-artikkeli: Savonia kehittämässä eurooppalaista HOOP Hub -portaalia Valenciassa

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Kansainvälisessä HOOP-hankkeessa edistetään kaupunkien biomateriaalien hyödyntämistä ja kiertotalouden verkostoa, sekä osallistutetaan asukkaita ja kehitetään uusia avauksia hankkeen kahdeksassa veturikaupungissa: Murcia, Münster, Länsi-Macedonia, Porto, Albano Lazio, Almere, Bergen ja Kuopio. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät biopohjaisten tuotteiden valmistamiseen kaupunkien biojätteestä ja jätevedestä.

Kehitystyön tuloksia Valenciassa

Hankekumppanit kokoontuivat huhtikuun alkupuolella Valenciassa ja esittelivät yhdessä kehitetyn liiketoimintamallin hankkeen aikana rakennetulle HOOP Hub -portaalille. Savonia koordinoi prosessia ja keräsi dataa haastatteluilla sekä kyselyllä kymmenen eri Euroopan maan partnereilta. Valencian vierailun aikana tutustuttiin myös paikallisen SAV-jätehuoltoyhtiön tutkimusinfrastruktuuriin ja keskusteltiin mahdollisesta yhteistyön jatkosta.

Kuva 1. Yhteistyökumppanin (SAV) tutkimuslaitteistoa Valenciassa.

Tukea bio- ja kiertotalouden toimenpiteisiin

Hankkeessa on luotu digitaalinen HOOP Hub -portaali, joka tarjoaa palveluita, resursseja, verkostoitumismahdollisuuksia ja asiantuntemusta tahoille, jotka haluavat vauhdittaa bio- ja kiertotalouden toimenpiteitä. Portaali tarjoaa kaupungeille ja alueille toimiviksi todettuja ratkaisuja biojätteen ja jäteveden muuttamiseksi arvokkaiksi resursseiksi, mikä edistää talouskasvua ja kestävyyttä.

Sijoittajille ja yrityksille HOOP Hub tarjoaa pääsyn hankkeiden valikoituun verkostoon ja biotalousalan asiantuntemukseen. Portaali mm. yhdistää kaupungit, asiantuntijat, yritykset ja sijoittajat, sekä helpottaa tiedon ja kokemusten vaihtoa. Hoop Hub edistää kiertotaloutta tarjoamalla välineitä ja resursseja jotka auttavat kaupunkeja ja yrityksiä siirtymään kiertotalouteen, tietoa biojätteen hyödyntämistekniikoista, sekä tukea kehittämis- ja infrastruktuuri -hankkeiden rahoittamiseen.

Kuva 2. Kuvassa ylhäällä (vas.): Francisco Ample (SAV), Tuomo Eskelinen (SAVONIA), Jerónimo Franco (SAV), Johanna Reiland (BaxCo), David Ramos Silva (RdA), Harri Auvinen (SAVONIA), Amadeo Semper (SAV) ja Jose Maria Guijarro (SAV). Alhaalla (vas.): Ulla Santti (SAVONIA) ja Elisa Gambuzzi (CETENMA).

Liity HOOP Hub:iin ja eurooppalaiseen verkostoon

Kirjoittajat:

Ulla Santti, TKI-asiantuntija, ulla.santti@savonia.fi

Eevi Minkkinen, Tutkimusinsinööri, eevi.minkkinen@savonia.fi

Harri Auvinen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, harri.auvinen@savonia.fi

Tuomo Eskelinen, Tutkimuspäällikkö, tuomo.eskelinen@savonia.fi