pylväsdiagrammi näytön päällä

Kehittäminen ja arviointi

#SavoniaAMK

Saavutettavassa korkeakoulussa jokainen – niin opiskelija kuin henkilökunnan jäsen – voi tuntea yhdenvertaisuutta ja osallisuutta riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai elämäntilanteestaan. Näin saavutettavuudella, sen kehittämisellä ja arvioinnilla edesautetaan kaikkien hyvinvointia.

Savoniassa sähköisten järjestelmien, oppimisympäristöjen, viestinnän, palvelujen ja toimitilojen saavutettavuuden tarkastelu aloitettiin v. 2019. Tarkastelulla vastattiin vuonna 2019 voimaan tulleeseen lakiin digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta.

Saavutettavuutta kehitetään ja sen toteutumista arvioidaan osana korkeakoulun laatujärjestelmää.

Savoniassa saavutettavuutta ja sen toteutumista koordinoi vuonna 2022 nimetty Saavutettavuus -työryhmä. Savonian Saavutettavuus-työryhmä kehittää, ohjaa ja arvioi saavutettavuustyötä, saavutettavuuden jalkauttamista, ylläpitää saavutettavuussuunnitelmaa ja saavutettavuutta käsitteleviä digitaalisia aineistoja. Työryhmä myös huolehtii henkilöstön saavutettavuusosaamisesta, -koulutuksesta ja perehdytyksestä. Työryhmän tavoitteena on myös kerätä saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kohdentaa kehittämistoimenpiteitä. Työryhmän puheenjohtaja toimii Savonian saavutettavuusyhteyshenkilönä.

Työryhmän kokoonpano:

Anne Koskela, opiskelijapalvelujohtaja, (pj.)

Pirjo Venhovaara, koordinoiva ohjausasiantuntija (ohjaus, opiskelu ja oppiminen)

Anne Heikkinen, viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja (viestinnän saavutettavuus)

Paula Niemi, lehtori (pedagoginen saavutettavuus)

Tiina Mäkeläinen, työsuojeluvaltuutettu (yhdenvertaisuus ja tasa-arvo)

Seppo Lyyra, talousjohtaja (fyysisen ympäristön saavutettavuus)

Anuliina Savolainen, monimuotopedagogiikan asiantuntija (digitaalinen saavutettavuus)

Kukka-Maaria Raatikainen, lehtori, (kielellinen saavutettavuus & monikulttuurisuus)

Työryhmää täydentävät asiantuntijat:

Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö (avoin oppiminen)

Petra Roininen, erityisopettaja (oppimisen yksilöllinen tuki)

Opiskelijakunta SAVOTTA tukee osaltaan saavutettavuuden edistämistä. Myös eri alojen opiskelijajärjestöt edistävät omalta osaltaan korkeakoulumme saavutettavuutta, ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada tukea edunvalvontaan saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusasioissa. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opiskelijakunta SAVOTTAn ja opiskelijajärjestöjen toimintaan, ja niiden toiminnassa otetaan huomioon saavutettavuus ja opiskelijoiden moninaisuus.