Kirjasto Opus.

Kirjasto ja tietopalvelut

#SavoniaAMK

Savonian kirjaston tilat ovat esteettömiä. Tiloihin pääsevät myös pyörätuolia käyttävät riittävän leveiden ovien ja hissien avulla. Opus-kirjaston yhteydessä Kuopiossa on erillinen lukutila Aatos, jossa voi keskittyä työskentelyyn ilman häiriötekijöitä. Tiedonhakukoneiden sekä lainausautomaattien pöydät ovat säädettäviä. Opasteet ovat vahvalla kontrastilla ja isolla tekstillä ja sijoiteltu helposti havaittaviksi. Kirjahyllyt on valaistu Kuopiossa. Savonian kirjaston tilat ja painetut aineistot ovat myös Savonian ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä.

Kirjaston palveluissa pyritään aina yhdenvertaisuuteen. Kirjaston palveluista valtaosa on

e-palveluita, jotka ovat kaikkien savonialaisten saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Kirjasto tarjoaa ohjeita palveluiden käyttöön suomeksi ja englanniksi. Kirjaston hakupalvelu Savonia-Finna on saavutettava ja kirjaston aineistohankinnoissa huomioidaan saavutettavuus mahdollisuuksien mukaan.

E-aineistoja voi käyttää myös erilaisilla saavutettavuutta lisäävillä sovelluksilla ja laitteilla kuten ruudunlukuohjelmilla ja kuuntelusovelluksilla.

E-aineistojen saavutettavuudesta aineistokohtaista tietoa löydät saavutettavuus-oppaasta https://libguides.savonia.fi/celia

Kirjaston aineistojen saavutettavuusseloste https://libguides.savonia.fi/c.php?g=415239&p=4907076

Lukemisesteisillä asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää Celian maksutonta äänikirjapalvelua https://libguides.savonia.fi/c.php?g=415239&p=2829476, jos saavutettavaa aineistoa ei ole tarjolla. Kirjastosta saa apua Celia-asiakkuuden solmimiseen. Poikkeustapauksissa savonialaisella on mahdollista saada painetuille aineistoille pidempi laina-aika oppimisen rajoitteiden vuoksi. 

Kirjaston henkilöstö on perehtynyt saavutettavuuden vaatimuksiin kirjaston toiminnassa ja auttaa asiakkaita mielellään saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kirjaston asiakkailla on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta tarpeidensa mukaisesti joko lähiohjauksena tai etäyhteyden avulla sekä suomen että englannin kielellä.

Myös tekstitettyjä opasvideoita on tarjolla.  Jokaisella Savonian opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua kirjaston järjestämään alakohtaiseen tiedonhaun opetukseen.