Viestinnällisen saavutettavuuden suunnitelma Savoniassa  

#SavoniaAMK

Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää kommunikaatiota. Saavutettavuus otetaan huomioon sekä viestintäkanavien että viestin sisällön näkökulmista.

Savonian viestinnällinen saavutettavuus koskee ulkoista ja sisäistä viestintää, korkeakoulun käytössä olevia digitaalisia järjestelmiä sekä opetusmateriaaleja.

1. Arvot ja asenteet

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille.

Tiedonsaannin saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi.  

Sähköisissä järjestelmissä saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkopalvelu on käytettävissä mahdollisimman helposti.

Verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käyttöliittymän käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.  

Saavutettavuustyötä ohjaa sekä laki digitaalisten palveluiden tuottamisesta että Savonia- ammattikorkeakoulun strategiset linjaukset ja toiminnan arvot (rohkeus, yhteisöllisyys, vaikuttavuus ja luotettavuus) 

2. Viestinnälliset verkkopalvelut eli www-sivut

Digipalvelulaki koskee laajaa joukko sisältöjä ja toiminnallisuuksia:  

  • Tekstit; esimerkiksi uutiset, ohjeet, palvelukuvaukset ja blogikirjoitukset 
  • Kuvat, kaaviot ja infografiikat 
  • Interaktiiviset ja dynaamiset grafiikat 
  • Videot ja podcastit, jotka on tallennettu tai upotettu sivustolle tai sovellukseen tai julkaistu sosiaalisen median kanavassa (myös videosoittimet) 
  • Navigointi ja ylipäänsä käyttöliittymä 
  • Linkit 
  • Verkkolomakkeet (html-lomakkeet) 
  • Tapahtumakalenterit 
  • Toimisto-ohjelmilla tuotetut tiedostot, jotka on tallennettu sivustolle: esimerkiksi pdf- ja word-tiedostot ja -lomakkeet 

 Savonian verkkosivusto on toteutettu WordPress-julkaisujärjestelmällä.  

Saavutettava verkkopalvelu muodostuu teknisesti virheettömästä toteutuksesta, selkeästä ja hahmotettavasta käyttöliittymästä sekä ymmärrettävästä sisällöstä. 

Savonian verkkosivuston tekstisisältöä voi kuunnella webReaderilla. 

Saavutettavuusseloste: https://www.savonia.fi/saavutettavuusseloste/

3. Sähköiset oppimisalustat ja muu opetuksellinen saavutettavuus

Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuudella varmistetaan jokaiselle opiskelijalle tasa-arvoinen mahdollisuus opintojensa edistämiseen. Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa korkeakouluja tekemään digitaalisista palveluistaan saavutettavia. Tämä direktiivi koskee myös korkeakoulun käytössä olevia opetusalustoja ja muita opetustarkoitukseen käytettäviä digitaalisia palveluita.  

 Savonian merkittävin sähköinen oppimisalusta on Moodle, joka on käytössä kaikilla opiskelijoillamme. Moodlessa olevat aineistot tulee tehdä saavutettaviksi, elleivät ne ole yksittäisen ryhmän käyttöön tehtyjä, tietyn määräajan käytössä olevia aineistoja.  

 Sähköisille oppimisalustoille tallennettavien videoiden saavutettavuudesta on lisätietoa kohdassa Videotallenteet.  

 Opinnäytetyön saavutettavuus huomioidaan käyttämällä saavutettavaa opinnäytetyöpohjaa.  

 Opetuksen saavutettavuus kuvataan tarkemmin Savonian Pedagogisen saavutettavuuden suunnitelmassa.

4. Muut verkkopalvelut

Savonian henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät käyttävät Savonian palveluita useita sähköisiä järjestelmiä käyttäen. 

Monet näistä ovat kolmannen osapuolen kehittämiä (Peppi, Eduplan Ella, Exam ja Eventilla). Näiden osalta Savonia on pääosin riippuvainen järjestelmätoimittajan tekemistä valinnoista saavutettavuuden eteen. 

Sisällön osalta Savonia huolehtii näiden järjestelmien saavutettavuudesta tuottamalla tekstit mahdollisimman ymmärrettävään muotoon.  

5. Videotallenteet

Kaikki videotallenteet, jotka eivät ole suoria lähetyksiä tai niiden elinkaari on yli 14 vrk, tulee tehdä saavutettaviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että videon sisältö tulee olla saavutettavissa puheen lisäksi tekstinä.  

 Savonialla syntyvää tekstitettävää videomateriaalia ovat muun muassa videoluennot, opetustallenteet, webinaarit ja tutoriaalit.  

 Savonialla on käytössä Elisan puheesta tekstiksi –palvelu.

6. Äänitallenteet 

Jos Savonian verkkopalvelu sisältää äänitteen, on sen sisältämä tieto tarjottava myös tekstimuodossa. Esimerkiksi verkkosivuilla olevien podcastien sisältö pitää olla käytettävissä myös tekstinä.  

 Savonian podcastit julkaistaan pääsääntöisesti Soundcloud-verkkopalvelussa, ja jaetaan sieltä eri kanaviin. Soundcloud itsessään ei tarjoa tekstitysmahdollisuutta, joten podcastista julkaistaan tekstivastine Savonian verkkosivuilla. 

7. Viestintä ja markkinointi

Savonian viestinnässä ja markkinoinnissa tulee huomioida mahdollisimman laajasti saavutettavuuden vaatimukset kaikessa toiminnassa.  

Viestintä vastaa muun muassa Savonian dokumenttipohjien saavutettavuudesta.

8. Sosiaalinen media

Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaalisen median kanavissa (YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) organisaation julkaisema sisältö kuuluu lain vaatimusten piiriin. Savonian asiantuntijoilla ei ole tätä samaa velvoitetta omissa some-kanavissaan. 

Merkittäviä sisältöjä ei julkaista pelkästään sosiaalisessa mediassa, vaan käyttäjille tärkeän tiedon pitää olla saatavilla myös organisaation omalta verkkosivustolta.