Kaksi Savonian sähköautoa.

Hiilineutraali Savonia 2030

#SavoniaAMK

Savonian tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Tähän pääsemiseksi Savonia sitoutuu systemaattisesti toteuttamaan eri toimia päästöjen vähentämiseksi, seuraamaan hiilijalanjälkensä kehittymistä ja etsimään yhdessä muita keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Vastuullisuus tarkoittaa, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja toimintakulttuurimme on avointa ja läpinäkyvää. Savonia vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun tuottamalla uutta tietoa avoimesti ja saavutettavasti avointen julkaisujen, avatun datan ja avointen oppimateriaalien avulla.