Käsia päällekkäin.

Inhimillinen turvallisuus ja ketään ei jätetä -periaate

#SavoniaAMK

Savonian strategia pohjautuu globaaliin viitekehykseen, jossa inhimillinen turvallisuus (YK:n määrittelemä Human Security) yhdistää erityyppiset globaalit haasteet ja tarkastelee rakenteiden sijaan ihmistä ja hänen hyvinvointiaan.

Haasteet liittyvät ruokaan, veteen, terveyteen, energiaan ja biotalouteen. Näihin Savonian Human Security verkostona tuottaa ratkaisuja. Inhimillisen turvallisuuden edistäminen kanavoituu näin monialaiseen missiopohjaiseen TKI-painoalojen kehitystyöhön. Se näkyy myös koulutuksien sisällöissä.

Inhimillisen turvallisuuden edistäminen kanavoituu monialaiseen missiopohjaiseen TKI-vahvuusalojemme kehitystyöhön. Näiden valintojen kautta olemme tukemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) toteutumista, ilmastonmuutokseen sopeutumista (Pariisin 2015 ilmastosopimus toteuttamissopimuk-sineen) ja katastrofiriskien vähentämistä (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). Tämä viitekehys on Savonian vaikuttavuuden perusta.

Inhimillisen turvallisuuden näkökulma yhdistää Savonian monialaisuuden YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja katastrofiriskien vähentämiseen. Haasteet liittyvät veteen, ruokaan, energiaan, terveyteen sekä bio- ja kiertotalouteen, sekä teknologian siirtoon, teolliseen käyttöönottoon ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat ajatukselle siitä, että ketään ei jätetä. Tämä periaate perustuu jakamattomiin ja yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin. Savonia toteuttaa ketään ei jätetä -periaatetta edistämällä inhimillistä turvallisuutta TKI-toiminnassa ja koulutuksen kehittämisessä.

Perusajatus on, että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen – eli tavoitteiden toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisiin tai ihmisryhmiin, jotka usein jätetään syrjään tai unohdetaan.

Tätä periaatetta noudattamalla voimme varmistua tavoitteiden aidosta onnistumisesta sen sijaan, että tulkitsisimme globaaleja tai kansallisia keskiarvoja parhain päin kadottaen kosketuksen todelliseen maailmaan.