Hymyileviä opiskelijoita.

Kansainvälisyys uudistaa osaamista

#SavoniaAMK

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus huomioidaan kansainvälisyystavoitteissa. Savoniasta valmistuvilla tulee olla valmiudet toimia kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ymmärtää globaaleja haasteita ja kestävän yhteiskunnan periaatteita.

Kansainvälisessä yhteistyössä edistetään ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa ja lisätään tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien toimien merkityksestä.

Tähän liittyen hyödynnetään Erasmus+ -ohjelman tarjoamaa erityistä tukea kestävien matkustustapojen edistämiseksi. Lisäksi tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kansainvälisessä yhteistyössä, ja otetaan käyttöön Erasmus Without Paper -toimintatapa.

Savonia on mukana EU4DUAL European University -allianssissa, jonka yhtenä päätavoitteena on etsiä ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin.

Savonian vastuulla on Grand Challenges -työpaketin vetäminen sekä Green Economy -haasteeseen liittyvän toiminnan koordinointi. Allianssissa kehitetään myös kestävän kehityksen huomioon ottavia liikkuvuustoimia.

Euroopan kartta, sekä EU4DUAL -logo.