Juha Asikainen ja Mervi Vigren sekä iso joukko ihmisiä Kampussydämessä.

Kestävä henkilöstöpolitiikka

#SavoniaAMK

Kestävällä henkilöstöpolitiikalla toteutetaan taloudellista vastuullisuutta. Se merkitsee työn tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista ja seuraamista.

Keskeisenä toimenpiteenä tuottavuuden mittareiden kehittäminen ja tuottavuutta parantavien henkilöstöjohtamisen kehittämistoimien toteuttaminen.

Vastuullisuus on osa henkilöstön osaamista ja se integroidaan osaksi kyvykkyyksien ja osaamisen johtamista.

Tavoitteena on kestävän kehityksen tunnistaminen ja näkyminen osana Savonian Great Place to Work-toimintakulttuuria, arvoja, johtamista, asenteita ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ekologista vastuullisuutta edistetään muun muassa seuraavilla menetelmillä:

  • Monipaikkatyötä sovittujen periaatteiden mukaisesti hyödyntäen
  • Kannustamalla ekologiseen matkustamiseen kestävän matkustamisen ohjeen mukaisesti ja tarjoamalla työmatkustamista tukevia etuja.
  • Ekologinen vastuullisuus merkitsee digitalisaation ja automatisoinnin vahvistamista ja joustavien työtapojen hyödyntämistä.
  • Lisäksi tavoitteena on pienentää ekologista jalanjälkeä työssä.