Rakennusarkkitehtiopiskelija piirää tussilla.

Missiopohjainen TKI- ja liiketoiminta

#SavoniaAMK

Savonia TKI-vahvuusalat vesiturvallisuus, ruokaliiketoiminta, kone ja energiateollisuus, bio- ja kiertotalous, hyvinvointiteknologia ja monialainen TKI, ovat murroksen ytimessä.

Vahvuusalojen hanketoiminta tuottaa vastuullista vaikuttavuutta yhteiskuntaan kehittämällä elinkeinoelämän kumppanina ratkaisun avaimia ja kilpailukykyä kestävän kasvun liiketoimintamahdollisuuksiin. Tutkimme teemoja ja tuotamme osaamista ja tuloksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa.

Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja varaudumme ilmastonmuutoksen sekä luontokadon vaikutuksiin.

TKI-vahvuusalat kehittävät yritysten kanssa eri toimialoille kiertotalouden liiketoimintamalleja, joilla yritykset pystyvät kehittämään nykyistä liiketoimintaansa, laajentumaan uusille markkinoille ja luomaan kestävää kasvua.

Järjestämme pohjoissavolaisille pk-yrityksille maksutonta vastuullisuussparrausta. Sparrausohjelma perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, joka kytkee ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

TKI-toiminnan vastuullisuuden raportoiminen ja viestintä on tärkeä osa Savonian yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tuomme työmme tuloksia ja niiden vaikutuksia julkiseen keskusteluun. Arvioimme toimintaa ARENEn vaikuttavuuskehikon mukaisesti.