Opiskelijoita istumassa korokkeen reunalla.

Personoitu koulutus ja hyvinvoiva opiskelija tulevaisuuden tekijänä

#SavoniaAMK

Osaamisen ja osaajien tuottaminen on tapamme tukea yhteiskunnan sekä työ- ja elinkeinoelämän kestävää ja vastuullista kehitystä. Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja torjuvat ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Osaamisellamme tuemme ja haastamme työ- ja elinkeinoelämää, korkeakouluja, kuntia, henkilöstöä ja opiskelijoita rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Opiskelijoille luodaan turvallinen opiskeluympäristö sekä fyysisesti että psykologisesti. Opiskelijavalinnasta alkaen toimintamme on hyvää ja tietoturvallista hallintotapaa noudattavaa avointa, tasapuolista ja yhdenvertaista. Opiskelijalle tarjotaan palveluja saavutettavasti ja inhimillinen näkökulma huomioiden.

Savoniasta valmistuvat asiantuntijat osaavat toimia vastuullisesti ja huomioida kestävän kehityksen vaatimukset oman työnsä, työyhteisönsä ja yhteiskunnan kehittämisessä. Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen kuvataan tutkintotasolla osaamisperustaisesti lukuvuoden 2022-2023 loppuun mennessä. Osaamiskuvauksia ylläpidetään osana opetussuunnitelmaprosessia.

Etenemme aktiivisesti kohti kehitystä edistäviä tutkintoja ja jatkuvan oppimisen koulutuksia. Kestävää kehitystä edistävä koulutus nostetaan osaksi Savonian toimintakulttuuria ja siitä viestitään hakijoille, opiskelijoille ja eri sidosryhmille selkeästi ja avoimesti.

Toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan säännöllisesti ARENEn yhteisen kehikon mukaisesti.

Savonia on vuonna 2024 edistyneellä ja osin strategisella tasolla. Silloin Savonian koulutus on tunnustettu kestävää kehitystä edistäväksi ja se on osa Savonian toimintakulttuuria, arvoja ja asenteita ja erityisesti opiskelijoiden kanssa tehtävää työtä.

Savonia myös tukee kestävää kehitystä edistävää työtä yhteistyökumppaniensa toiminnassa ja kannustaa julkisesti kestävän kehityksen edistämiseen yhteiskunnassa. Parhaat vastuullisuutta ja kestävää kehitystä käsittelevät opinnäytetyöt palkitaan vuosittain.

opiskelijoita pöydän ääressä