Maapallo ihmisen kädllä

Savonian vastuulliset valinnat

#SavoniaAMK

Taloudellisen vastuun perustana on omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen, jolloin Savonialla on edellytykset huolehtia myös kestävään kehitykseen liittyvistä vastuista. Kokonaistilamäärän vähentäminen, tilankäytön optimointi ja energiansäästötoimenpiteet vähentävät merkittävästi Savonian toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

  • Savonian toimenpidesuunnitelma energiansäästöön sisältää kymmenen toimenpidettä, joilla tavoitellaan yli 1000 mwh sähkön säästöä vuositasolla.
  • Savonian käyttämien kiinteistöjen sisälämpötiloja lasketaan yhden asteen verran ja jo tästä aiheutuva energian säästön arvioidaan olevan 5 %.
  • Hiilineutraaliustavoitteen kannalta olennainen valinta on vastuullinen matkustaminen, johon liittyy matkakohteen valinta, kulkutapa matkakohteeseen ja etäosallistumismahdollisuuksien suosiminen.
  • Vastuullisia valintoja ovat myös sähköautohankinnat ja polkupyöräilyn edistämiseen tähtäävät toimenpiteet.