Anun uratarina – Uutta buustia bisnekseen ja esimiestyöhön

Jatkuvasti muuttuva työelämä ja kaupan alaa koskeva murros havahduttivat minut tarkastelemaan omaa osaamiseni kenttää ja tutkimaan omia valmiuksiani vastata muuttuviin tarpeisiin. Tradenomiopinnoistani oli kulunut kuusi vuotta ja olin toiminut valmistumisestani lähtien henkilöstöhallinnon tehtävissä, mutta veri veti esimiestyön ja johtamisen pariin.

Keväällä 2016 minulle tarjoutui mahdollisuus siirtyä IKEA:lla Jyväskylän Lähipisteen Asiakaspalvelupäälliköksi. Samaan aikaan laitoin paperit vetämään Savonian Liiketalouden kehittämisen YAMK-koulutusohjelmaan. Toiveissani oli, että YAMK-opintojen avulla saisin käyttööni monipuolisen työkalujen ja teoriataustojen kirjon, jolla voisin omassa työssäni vastata sekä liiketoiminnan että esimiestyön kehittämisen tarpeisiin.

Olimme keskustelleet silloisen esimieheni kanssa jo pidemmän aikaa mahdollisuudesta suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto Savoniassa. Esimieheni oli myös suorittanut samaisen tutkinnon ja hänen innoittamanaan uskalsin itsekin tehdä hakemuksen. Halusin päästä opiskelemaan nimenomaan Savoniaan, koska koulutusohjelmassa korostuivat liiketoimintaa ja johtamista kehittävät otteet kurssitarjonnassa. Tämä loistava oppimisen matka sai alkustartin heinäkuussa 2016, kun sain tietää, että minut oli hyväksytty opiskelemaan Savoniaan.

Opiskelu ja työ käsi kädessä

Oli onni, että meiltä töistä saman YAMK-tutkinnon oli suorittanut jo muutama ennen minua. Tiedostin siis jo hakiessani, että opinnot tulevat vaatimaan tiukkaa itsekuria ja aikatauluttamista. Ymmärsin myös, että opiskelumotivaation tulee olla vahva. Minulle kävi kuitenkin niin, etten juurikaan tarvinnut käydä itseni kanssa keskusteluja motivaatiosta tai aikatauluttamisesta, sillä opinnot ja työelämä tekivät reilun kädenpuristuksen keskenään ja palvelivat vuoron perään toinen toisiaan. Näin ollen palo opintoihin pysyi vahvana eikä tekeminen missään vaiheessa tuntunut tervan juonnilta. Vapaapäivät, illat ja toisinaan myös iltayöt aina aamuyön tunneille saakka tuli kylläkin käytettyä oppimistehtäviin, ja välillä väsymys painoi silmäluomia armottomasti. 

Opinnot ovat tehneet arjen ilmiöistä ymmärrettävämpiä ja opinnoista saatu teoriatausta on vahvasti tukenut sitä suuntaa, johon haluamme liiketoimintaa ja esimiestyötä viedä. Työnantajani suhtautui opintoihin erittäin positiivisesti ja esimieheni antoi rohkeasti tarkastelun alle myös oman tonttinsa. Pystyin siis hyödyntämään työelämää ja sen haasteita oppimistehtävissä ja vastavuoroisesti oppimistehtäviä oman työni kehittämisessä. Iso kiitos kuuluu työnantajalleni ja silloisille esimiehilleni, jotka rohkeasti tarjosivat mahdollisuuksia olla utelias, tutkia ja tutustua – saimmekin opintojeni antina hyviä keskusteluja sekä uusia ajatuksia ja toimintatapoja, joilla pystyimme viemään toimintaamme eteenpäin.

Anu Mustonen, tradenomi (ylempi AMK)
Anu Mustonen, tradenomi (ylempi AMK)

Haasteita ja huikeita hetkiä

Tietoähky ja aiheiden mielenkiintoisuus olivat aluksi suurimpia haasteita. Parin hyvin tuskaisen oppimistehtävän jälkeen oivalsin, että mitä rajatummasta aiheesta oppimistehtävät teen, sitä paremmin niissä onnistun. Toisaalta koin, koska opinnoissa painottui myös se, kuinka teoreettista viitekehystä voi soveltaa arkeen, että parhaat oppimistehtävät syntyivät arjen ongelman ja teoreettisen viitekehyksen kädenpuristuksena. Lisäksi huomasin, että täytyi olla melko julma omaa tekstiä kohtaan ja kylmän viileästi deletoida kaikki sellainen materiaali, joka ei suoraan vastannut tehtävien ongelmiin ja kysymyksiin. Näin oppimistehtävät pysyivät rajattuina ja johdonmukaisina.

Opintojen aikana kompastuin myös siihen, että koitin toisinaan saada tehtävät tehdyksi, vaikka oppiminen ja asioiden omaksuminen olivat vielä vaiheessa. Huomasin, että aivoille on tärkeää antaa aikaa palautua ja antaa niille myös tilaa sekä mahdollisuus oivaltaa. Pieni toivottomuuden tunne, tuskainen olo ja epäusko omaan oppimiseen ja luovuuteen kuuluvat kuvioon ja menevät ohi. Muistan kevättalvella 2018 ajatelleeni, ettei tästä opinnäytetyöstä mitään tule. Mutta tuli siitä.

Itseäni ja opintojeni edistymistä joudutti myös se, että olin aika tiukka itselleni mitä tulee oppimistehtävien deadlineihin – pyrin aina palauttamaan tehtävät ajallaan, jolloin samanaikaisten kurssien määrä ei paisunut eikä kummitellut takaraivossa tai painanut hartioilla. Kahden vuoden urakasta tuli tällä tavoin siedettävä ja palanen kerrallaan tehtävä projekti.

Kaikki työ, univelka ja hetkittäin koettu tuska palkittiin viime keväänä, kun sain käsiini tutkintotodistuksen. Jäi vähän haikeakin olo – luokallamme oli loistavia tyyppejä erilaisine taustoineen ja kokemuksineen, ja toisten näkemykset lähiopetuspäivillä laajensivat myös omaa näkemystä ja suhtautumista aiheisiin. Onneksi nämä loistavat tyypit jäivät, vaikka koulu päättyi.

Kaiken kaikkiaan opiskelu Savoniassa oli hieno kokemus, jonka voisin ottaa uusiksi milloin tahansa. Olin erityisen tyytyväinen siihen, että ammattikorkeakoulussa keskitytään oppimaan työelämälähtöisesti ja vastaamaan opinnoilla oikeisiin, olemassa oleviin haasteisiin sen sijaan, että jokin tietty teoreettinen viitekehys olisi täysin hanskassa. Opinnot antoivat minulle paljon laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnan kehittämiseen ja esimiestyöhöni ja erityisesti varmuutta uskoa itseensä ja omiin kykyihinsä. Opiskeluaika oli hieno matka, joka toivottavasti siivittää minut ja monet muut YAMK:laiset moniin, uusiin ja jännittäviin seikkailuihin!

Onnea on olla matkalla, oppia ja oivaltaa.

Anu Mustonen

Anu Mustonen, tradenomi (ylempi AMK)
Check-out Services Teamleader
IKEA Kuopio

Anu Mustonen, tradenomi (ylempi AMK)
Anu Mustonen, tradenomi (ylempi AMK)

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu liiketalouden alan opintotarjontaan!