Arton uratarina – Uusia ajatuksia ja työkaluja työelämän tarpeisiin

Valmistuin Savoniasta tradenomiksi 2008 liiketalouden koulutusohjelmasta. Painotin opinnoissa markkinointia, johtamista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Olen ollut onnekas ja päässyt työskentelemään vahvasti kasvaneessa yrityksessä, mikä on mahdollistanut ammatillisen kasvun ja vaihtuvat työtehtävät sekä pitänyt yllä ammatillista mielenkiintoa.  

Kasvuyrityksen voi mielestäni nähdä eräänlaisena nopeasyklisenä pienoisversiona työelämän jatkuvasta muutoksesta, mikä nostaa esille uusia osaamistarpeita ja luo uusia ammatteja sekä jatkuvan tarpeen työntekijöiden uusiutumiskyvylle. Elinikäinen opiskelu ja uusien asioiden omaksumiskyky eivät ole pelkkiä kliseitä yritysvalmentajien koulutuspaketeissa ja yritysten työpaikkailmoituksissa, vaan keskeinen osa oman ammattitaidon ja markkina-arvon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.  

Aloin miettiä jatko-opiskelumahdollisuuksia hieman tarkemmin, kun olin työskennellyt valmistumisen jälkeen viitisen vuotta. Vaikka vahvasti kasvuhakuinen työpaikkani oli tarjonnut niin vaihtelua kuin ammatillisia virikkeitä, koin, että aika ajoin olisi hyvä laajentaa ajattelua oman työpaikan, ammatillisen yhteisön, asiakaskunnan ja toimialan ulkopuolelle. Lähdinkin opiskelemaan liiketalouden YAMK-tutkintoa avoimin mielin tarkoituksenani syventää osaamista, laajentaa ajattelua sekä mahdollistaa kenties myöhemmät uramahdollisuudet, jotka vaativat ylempää korkeakoulututkintoa.

Valitsin YAMK-opinnot, koska uskoin niiden suorittamisen olevan mahdollista työnteon ohessa. Lisäksi ajattelin, että tutkinto-ohjelma olisi sopiva yhdistelmä käytännönläheisyyttä ja aiempia opintoja syvempiä teoreettisia näkökulmia. Näin jälkikäteen ajateltuna koen toimineeni juuri oikein, sillä sain virkistettyä ajatteluani sekä yleisesti että oman työpaikan näkökulmasta opiskelun ansiosta.

Arto Hakkarainen, tradenomi (ylempi AMK)
Arto Hakkarainen, tradenomi (ylempi AMK)

Loistavia lähipäiviä ja kohtuullisesti koulutöitä

Lähipäivät toivat hyvää vaihtelua työelämään ja mahdollistivat hyviä keskusteluja niin liiketalouden kuin muidenkin alojen ammattilaisten kesken. Omalla vuosikurssillani oli mielenkiintoinen yhdistelmä työuransa eri vaiheissa olevia ihmisiä eri ammattialoilta, kuten liiketaloudesta, matkailusta ja terveysalalta. Parhaimmillaan lähipäivät antoivat vahvan pohjustuksen kurssin aihealueeseen eli tarjosivat selkeää lisäarvoa verrattuna puhtaaseen etäopiskeluun.  

Tein suurimman osan oppimistehtävistä omaan työpaikkaani liittyen, mikä mahdollisti oman työpaikan ja päivittäisen työnteon tarkastelun uusista näkökulmista vahvistaen samalla omaa ymmärrystä ja osaamista. Olen myös kokenut, että opintojen myötä olen oppinut ajattelemaan asioita laajemmin ja syvällisemmin. Vaikka muodollinen koulutus ei sinällään takaa mitään, koen saaneeni tietynlaista ammatillista itseluottamusta opintojen myötä.  

Omalla kohdallani opiskelun ja työelämän yhdistäminen sujui kivuttomasti, enkä tarvinnut vapaata töistä muutoin kuin lähipäivien ajaksi. Opinnäytetyön tekeminen vaati eniten uhrauksia suhteessa omaan vapaa-aikaan, sillä tein sen lopulta varsin intensiivisesti ja nopealla aikataululla. Opiskelutovereiden ja tuttujen kanssa keskusteltuani olen huomannut, että opiskelukokemukset ovat varsin yksilöllisiä ja jokaisen on syytä pohtia ennen opiskelun aloittamista, mistä kaikesta on tarvittaessa valmis luopumaan. 

Tulevia ja nykyisiä opiskelijoita kannustaisin lähtemään jokaiselle opintojaksolle avoimin mielin. Jokaisesta hetkestä voi oppia jotain hyödyllistä tai mielenkiintoista; onpa se sitten jokin yksittäinen pienempi oivallus tai suurempi kokonaisuus. Savonian YAMK tarjoaa erittäin hyvät puitteet oman osaamisen syventämiselle, mutta on opiskelijasta itsestään kiinni, kuinka paljon hän opiskeluista ottaa irti.  

Arto Hakkarainen, tradenomi (ylempi AMK)
myyntipäällikkö
Ropo Capital 

Arto Hakkarainen, tradenomi (ylempi AMK)
Arto Hakkarainen, tradenomi (ylempi AMK)

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu liiketalouden alan opintotarjontaan!