Kyöstin uratarina – Tavoitteellisesti takaisin koulunpenkille

Oma ammattikorkeakoulutaipaleeni jäi aikoinaan kesken vuonna 2007 yllättävien elämänmuutosten seurauksena. Työ- ja perhe-elämä veivät mennessään. Olen työskennellyt erilaisissa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä noin 15 vuoden ajan, joten minulla on pitkä kokemus myynnistä taustalla.

Vuoden 2016 alussa ajatus AMK-tutkinnon suorittamisprojektista loppuun kypsyi ja päätin lähteä takaisin koulunpenkille. Päätökseen vaikutti uteliaisuus itsensä kehittämistä ja omien käsityksieni haastamista kohtaan, mutta myös ajatus siitä, mihin asti pystyn yltämään, jos teen napakan ja tavoitteellisen periaatepäätöksen uuden oppimista kohtaan.

Opiskelin monimuotototeutuksella, joka selvästi sopi minunlaiselleni käytännön ihmiselle paremmin. Olenhan perustutkinnonkin suorittanut kokonaan työelämässä. Lähipäiviä oli kaksi kuukaudessa pl. lomakaudet. Muuten sain tehdä tehtäviä ja suorituksia hyvin omaehtoiseen tahtiini. Savon Media Oy, jossa työskentelen myynnin tehtävissä ja joka toimii työnantajanani, tuki ja mahdollisti opintojani erinomaisen joustavasti ja sain soveltaa opintojaksojen tehtäviä käytännön työssäni.  

Erityisen hyvin minulle ovat jääneet mieleen asiakkuuksien johtamiseen, kehittämiseen ja strategiseen työskentelyyn liittyvät opintojaksot. Ne ovat antaneet aivan uudenlaista näkökulmaa esimerkiksi asiakaskannattavuuteen ja suunnitelmalliseen myyntityön johtamiseen liittyen.

Kaikista suurin kysymysmerkki minulle oli laskentatoimi ja siihen liittyvä talousmatematiikka. Myönnän, etten ole koskaan mieltänyt itseäni Excel-taulukkojen pyörittelijäksi. Todistin kuitenkin itselleni, että määrätietoinen treenaaminen ja jatkuvaan kasvuun uskova suhtautuminen opiskeluun vievät yllättävän hyviin tuloksiin.

Tutkintotodistuksen lisäksi paljon muutakin pääomaa

Opiskelu sytytti luontaisen uteliaisuuden kipinän tutkia ja selvittää asioiden taustoja ja soveltaa kerättyä tietoa käytäntöön. Nykypäivänä kriittistä ajattelua hankittavaan tietoon ei voi liikaa korostaa. Lisäksi pelkällä tiedolla tai sen määrällä ei tee mielestäni mitään, ellei sitä osaa tulkita ja istuttaa tilanteisiin, joita töissä ja elämässä tulee vastaan.

Opinnäytetyöprosessin hienoin anti oli minusta oppiminen tiedon arviointiin, sen käsittelyyn, analysointiin ja muodostetun analyysin yleistettävyyteen sekä hyödyntämiskelpoisuuteen. Opinnot mahdollistivat myös verkostoitumisen toisten ammattilaisten kanssa, joilta sai paljon uusia näkökulmia ja oppeja tulevaa ajatellen. Meillä oli aivan loistava ryhmähenki; ihmiset tukivat ja auttoivat toisiaan. Pätevässä seurassa ohjautuu itsekin tekemään jatkuvasti parhaansa ja sitä kautta onnistumisen mahdollisuus henkilökohtaisella tasolla kasvaa.

Tärkeimmiksi neuvoiksi uudelle opiskelijalle sanoisin, että pidä mielesi ja asenteesi avoimena uuden oppimiselle. Tee selkeät tavoitteet, sitoudu niihin ja treenaa. Se, mille ensin kuvittelet olevan vähiten käyttöä, voi täydentää omaa osaamistasi ratkaisevalla tavalla ja tehdä sinusta työmarkkinoilla edukseen erottuvan moniosaajan. 

Kyösti Iivonen
Tradenomi (AMK)
Avainasiakaspäällikkö / Savon Media Oy

Kyösti Iivonen
Kyösti Iivonen

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu liiketalouden alan opintotarjontaan!