Mariannen uratarina – Mahdollisesti maailman ensimmäinen Wellness-tradenomi

Valmistuin juuri Wellness-tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta aivan ensimmäisten joukossa ja tunne on kieltämättä aika huikea. Tilanne on historiallinen, sillä olemme aivan ensimmäisiä opiskelijoita Suomessa, ehkäpä jopa koko maailmassa, jotka valmistuivat tällä tutkintonimikkeellä. Niinpä koen, että tässä vaiheessa onkin lupa vähän tuulettaa!

Mikä ihmeen Wellness-tradenomi?

Minulta kysytään varsin usein, mikä ihmeen Wellness-tradenomi, mitä Wellness-tradenomi tekee tai miten tutkinto eroaa vaikkapa tradenomin tutkinnosta?

Wellness-tradenomia kiinnostaa erityisesti ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen edistäminen sekä hänellä on bisnesvainua huomioida kestävän kehityksen näkökulmia työssään. Lisäksi Wellness-tradenomi on taitava ymmärtämään kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketaloudellisia pyrkimyksiä ennakoivalla työotteella. Opinnot koostuvat esimerkiksi: 

  • tuotteistamisesta
  • kustannustietoisuudesta ja kannattavuudesta
  • asiakkuuksien hallinnasta
  • myynnistä ja markkinoinnista
  • asiakaspalvelusta
  • liiketoiminnan kehittämisestä
  • yrittäjyydestä sekä
  • uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta.

Lisäksi jokaisella on toki omia mielenkiinnon kohteita, joihin voi syventyä vapaasti valittavilla opintojaksoilla.

Itse keskityin syventämään ammatillista tietämystäni mm. työhyvinvoinnin ja palvelumuotoilun kursseilla sekä valitsemalla useita esimiestyötä käsitteleviä kursseja. Nautin suunnattomasti luovan johtajuuden kurssista sekä kansainvälisen myynnin johtamisen kurssista. Osan kursseista valitsin tietoisesti BBA kurssitarjonnasta, sillä silloin opetuskieli on englanti ja saa kerrytettyä mukavasti myös ammattisanastoa koskevaa osaamista. Opinnäytetyössäni keskityin pk-yrityksen digitaalisten työvälineiden kehittämiseen erityisesti B2B-kaupassa.

Olen työskennellyt jo v. 2006 alkaen B2C- ja B2B-myyntityössä palveluliiketoiminnassa, joista viimeisimpänä Kylpylähotelli Kunnonpaikan avainasiakaspäällikkönä. Niinpä kuullessani oivallisesta mahdollisuudesta syventää asiantuntijuuttani, hain välittömästi opiskelemaan Savoniaan ja tulinkin ensimmäisellä hakukerralla valituksi. Olen vahvasti sitä mieltä, että opiskelu kannattaa aina ja koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä tavoittelemaan juuri niitä omia ammatillisia unelmiaan.

Marianne Tirkkonen
Marianne Tirkkonen

Tavoitteena elinikäinen oppiminen

Wellness-tradenomin opinnoista saa vankan tietämyksen pk-yrityksen liiketoimintaa ja kehittämistyötä koskevista aihealueista. Opinnot myös mahdollistavat monipuolisesti erilaisia jatko-opintovaihtoehtoja.

Olen ajatellut, että jatkaisin vielä opiskelua, sitten kun se on vain suinkin mahdollista. Erityisesti minua kiinnostaa palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin kehittäminen. Haluaisin vielä oppia syvemmin ymmärtämään strategista johtamista sekä hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä erilaisia  työvälineitä johtamistyössä. Työelämä on jatkuvaa muutosta ja siihen sopeutumista, joten toivoisin voivani vahvistaa edelleen myös digitaalista osaamistani.

Ennen kaikkea Wellness-tradenomin opinnot ovat avanneet silmäni elinikäisen oppimisen aiheellisuudesta! Näkisin, että hyvinvointi-, liikunta-, ravitsemus- ja terveyspalveluiden ala on jatkuvassa nousussa, ja kysyntä alan asiantuntijoista vain kasvaa. Voin todella lämpimästi suositella alan opintoja kaikille kiinnostuneille!

Marianne Tirkkonen
Wellness-tradenomi
Avainasiakaspäällikkö
Kylpylähotelli Kunnonpaikka

Marianne Tirkkonen
Marianne Tirkkonen

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu liiketalouden alan opintotarjontaan!