Opiskelijoita Kampussydämessä.

Ammattikorkeakoulut uudelle tiedeministerille: vielä ehtii jättää kädenjäljen

#SavoniaAMK

Ammattikorkeakouluilla on selkeä tehtävälista tänään nimitettävälle tiedeministeri Petri Honkoselle. Vaalikauden loppu ei ole pitkä, mutta rohkea ministeri ehtisi jättää vielä vahvan kädenjäljen. Ammattikorkeakoulut toivovat ministeriltä erityisesti lisää välineitä ammattikorkeakouluille alueiden elinvoiman vahvistamiseen sekä ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeiden modernisoimista.

Laadukas ammattikorkeakoulutus ja aluekehittämistehtävä pohjautuvat omaleimaiselle tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotyölle. Hankepohjainen rahoitus ei mahdollista tätä.

Ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet kolmanneksella yrityksiltään saamansa TKI-rahoituksen viimeisen viiden vuoden aikana. Kehysriihessä hallitus päätti viiden miljoonan euron pysyvästä rahoituksesta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittämiseen.

-Tehokasta ja asiakaslähtöistä TKI-toimintaa tarvitsee koko Suomi ja sen valtava yrityskenttä sekä sote-sektori. Ne ansaitsevat selkeän palveluvalikon ja tuen kehittämiselleen. Juuri ammattikorkeakoulut voivat tarjota tämän ja asiantuntijat mukana, lupaa ammattikorkeakouluja edustavan Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

Ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeet eurooppalaiseen standardiin

Ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot viettävät 20-juhlavuottaan. Tutkintojen nimikkeet ovat jääneet koulutuksen alun kokeiluvaiheeseen ja ne kaipaavat kipeästi uudistamista. Nimikkeissä on kaksi perustavanlaatuista ongelmaa: ammattinimikkeisiin pohjautuvina ne antavat väärän kuvan koulutuksen tuottamasta osaamisesta – esimerkiksi insinööri voi saada sairaanhoitajan nimikkeen automaattisesti vailla oikeuksia ja ammattitaitoa. Lisäksi yleisenä nimikkeenä YAMK-tutkinto on vaikea ja eikä kuvaa tutkinnon asemaa selkeästi ylempänä korkeakoulututkintona.

– Nyt on viimeinkin uudistamisen aika. Nämä uudistukset eivät edes edellytä lisärahoitusta, sanoo Vidgrén.

Euroopassa ammattikorkeakoulut käyttävät yleisesti ylemmistä korkeakoulututkinnoista maisterin tutkintonimikettä. Siksi myös Suomessa tutkintonimikkeitä uudistettaessa on maisterinnimike otettava käyttöön kotimaisissa tutkintonimikkeissä.

– Ministeri Honkosella on tässä nyt tuhannen taalan paikka jättää kädenjälkensä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, toteaa Vidgrén.

Lähde: Arene