Kuvituskuvassa näkyy kämmnet, joissa joku pitelee pientä valonlähdettä

Ammattikorkeakoulut yhdistävät voimansa tukeakseen suomalaisia pienyrityksiä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Suomen ammattikorkeakoulut toteuttavat hankkeen, jolla tuetaan mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyttä, vihreää siirtymää ja digitalisaatioita.

Kaipaako yrityksesi toiminta ulkopuolisen asiantuntijan tarkkaavaista silmää? Onko liiketoiminnasanne pullonkauloja, joiden poistamiseen eivät omat rahkeet riitä? Haemme nyt yrityksiä, jotka kaipaavat liiketoimintaansa lisää nostetta. Hankkeen järjestämät ja tapahtumat sekä yritykselle toteutettava kehityspaketti ovat ilmaisia.

Yritysten toimintaa kehitetään tarjoamalla tietoa infotilaisuuksissa, tukea sparraustilaisuuksissa ja antamalla yrityksille mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulujen kurssitarjontaa

Savonia auttaa kymmentä pk-yritystä tarjoamalla niille kehityspakettia, joka sisältää muun muassa osallistujayrityksen tilannekartoituksen teemahaastattelujen ja monitoroinnin avulla. Lisäksi yritys saa tukea ohjauksessa havaittujen pullonkaulojen poistamiseen. Yritys saa lisäksi tukea toimintamallien kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.

Yritysten kanssa käsitellään esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia

Mikro- ja pk-yritysten reagointi- ja ennakointikyky:

Muutoksiin varautuminen, muutosten suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, uuden osaamisen tunnistamisen keinot.

Tulevaisuus ja uudet teknologiat:

Tulevaisuuden visiointi, tulevaisuustiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä, tulevaisuuden teknologiat muutosajurina ja tutkimustiedon hyödyntäminen yrityksissä.

Vihreä siirtymä:

Kestävä kehitys ja vastuullisuusosaaminen mikro- ja pk-yrityksissä, ilmastoturvallisuus, vähähiilinen ja vastuullinen liiketoiminta ja vastuullisuusviestintä.

Lisätietoja yrityksille antaa projektipäällikkö Jarmo Jalkanen, p. 044 785 6654, jarmo.jalkanen@savonia.fi.

Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK Mikkeli) vastaavat toteutuksesta Itä-Suomen alueella.

Hanke päättyy 31.12.2023 ja rahoittajina ovat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajat omarahoituksellaan. Hankekokonaisuus viedään läpi koko maassa 22 ammattikorkeakoulun toteuttamana.