Henkilö stetoskooppi kaulalla virtuaalisen näytön edessä.

Digiosaajaksi sote-alalle uudella avoimen amk:n koulutuksella

Digitalisaatio on olennainen osa nykyaikaista terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita. Onnistuneella digitalisaatiolla voidaan parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta. Savonian uusi avoin osaajakoulutus Digiosaajaksi sosiaali- ja terveysalalle vastaa alan kasvavaan tarpeeseen ymmärtää ja hallita digitaalisia prosesseja.

– Koulutuksen avulla voidaan varmistaa, että ammattilaiset voivat seurata digitalisaation kehitystä ja soveltaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön. Lisäksi koulutus tarjoaa valmiuksia kehittää uusia digitaalisia menetelmiä sekä ymmärtää niiden hankintaprosessia sosiaali- ja terveysalalla, kertoo koulutuksesta vastaava lehtori Elisa Snicker.

Koulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä digitaalisia palveluita. – Koulutuksesta hyötyvät erityisesti sellaiset ammattilaiset, joiden tehtävä on edistää digitalisaatiota omassa organisaatiossa, Snicker kertoo.

Koulutuksen suorittaneet pystyvät parantamaan organisaationsa palveluita ja tehokkuutta digitalisaation avulla ja toisaalta he oppivat myös parantamaan turvallisuutta ja luotettavuutta, kun esimerkiksi tietoturvaan liittyviä riskejä osataan hallita. Koulutuksen jälkeen opiskelijoilla on vahvat digitaaliset taidot ja ymmärrys digitalisaatioon liittyvistä erityistarpeista sote-alalla.

Koulutus toteutetaan Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa ylempi amk-tasoisina verkko-opintoina, jotka sisältävät pääosin itsenäistä opiskelua verkossa. Muutama verkossa toteutettava lähipäivä toteutetaan osallistavin menetelmin.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen päätteeksi saa myös Soten digiosaaja -osaamismerkin. Opinnot alkavat maaliskuussa 2024.

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 14.2.2024