Savonia

Merkittäviä linjauksia EU4DUALin rehtorien kokouksessa – Virpi Laukkanen nimitetty allianssin akateemiseksi johtajaksi

EU4DUAL-allianssin rehtorit kokoontuivat Unkarissa 6.-7.11.2023. Kokouksen tavoitteena oli käydä läpi ensimmäisten kymmenen kuukauden tuloksia, tehdä merkittäviä strategisia linjauksia mm. Joint Dual Masters-tutkinnoista ja tutkimusteemoista sekä määritellä allianssin painopistealueet vuodelle 2024.

Rehtorit totesivat, että allianssin ensimmäiset kuukaudet ovat edellyttäneet strategista pohdintaa monella tasolla. Ensimmäisten kuukausien aikana on syvennetty luottamusta sekä rakennettu suunnitelman mukaisesti yhteistä hallinnollista toimintamallia, edellytyksiä operatiivisen toiminnan käynnistämiselle sekä akateemista peruskivijalkaa. Esimerkiksi strategisen ja operatiivisen toiminnan näkökulmista kolme keskeistä elintä – Central Office, Academic Council ja Student Council – on perustettu.

Rehtorikokous nimitti Savonian kansainvälisyysjohtaja Virpi Laukkasen allianssin Academic Director -tehtävään ja Central Officen jäseneksi. – Nimitys merkitsee meille ”suoraa linjaa” allianssin ylimpään päätöksentekoon ja edistää merkittävästi Savonian mahdollisuuksia toimia aktiivisena ja vaikutusvaltaisena allianssin jäsenenä. Nimitys on osoitus vahvasta luottamuksesta Savonian osaamista kohtaan, Laukkanen kuvaa.

Akateemisen johtajan työ on osa-aikainen ja siihen on resursoitu 20 % kokonaistyöajasta. Tehtävään kuuluu allianssin yhteisten koulutusten, kuten Joint Masters -tutkintojen ja työelämäläheisen tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen. Nimitys on tehty neljäksi vuodeksi.

Rehtorit hyväksyivät kokouksessa Joint Dual Masters- ohjelmien viitekehyksen ja linjasivat, että Dual – malli tulee sisältämään ei vain yhtä, vaan useampia erilaisia työelämälähtöisiä toteutusvaihtoehtoja. Rehtorit päättivät myös allianssin tutkimusteemoista, jotka ovat 1) Business & Management for Green Transition, 2) Engineering for Sustainable and Digital Industry, 3) Health and Welfare Transition ja 4) Interdisciplinarity in Social Sciences: A European Way of Life.

Seuraavien kuuden kuukauden tavoitteina on

  1. julkaista ensimmäisen Joint Dual Master- ohjelman rakenne ja sisältö niin, että haku ohjelmaan voidaan aloittaa vuoden 2024 lopussa,
  2. käynnistää toisen Joint Dual Master- ohjelman suunnittelu,
  3. muodostaa neljä akateemista tutkimusryhmää edellä mainittujen neljän tutkimusteeman ympärille tehtävänä käynnistää hankesuunnittelu ja etsiä hankkeille rahoituslähteitä,
  4. käynnistää Centre of Excellence on Dual Studies, jolla on mm. mandaatti määritellä dual-mallin laatukriteerit,
  5. järjestää ensimmäinen Winter School marraskuussa 2023 ja
  6. järjestää ensimmäinen konferenssi Maltalla huhtikuussa 2024.

Savonia on vahvasti mukana kaikissa näissä toiminnoissa ja mm. kohdassa 5 mainitussa Winter Schoolissa on Savonian Master School yhtenä toteuttajana yhdessä ESTIAn ja Mondragon Universityn kanssa.

Rehtorit ovat edelleen vahvasti sitoutuneita siihen, että EU4DUALista rakennetaan korkeatasoinen, laatusertifioitu ja maailman suurin dual-malliin pohjautuva korkeakoulu. Tavoitteena on myös kolminkertaistaa opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta partneriorganisaatioiden välillä. Suunnittelu allianssin juridisen statuksen mallista on myös alkanut.

Savonialla on ollut ja tulee olemaan vahva ja aktiivinen rooli allianssin toiminnassa. Työpakettien vetäjät ja projektipäälliköt aloittavat vuoden 2024 työsuunnitelman tekemisen rehtorien kokouksen linjausten pohjalta 16.-17.11.2023. Savonian erityisinä painopistealueina ovat työpaketit 3 ja 6, joissa Savonia toimii pää- tai rinnakkaisvastuullisena. Työpaketti 3 vastaa mm. allianssin kolmen pääteeman (Future of Work, Green Economy, Healthy Living) tiekartan ja policyn teosta, ja työpaketti 6 liikkuvuuden edistämisestä.

Lue lisää:

Rehtorien linjauspaperi

EU4DUAL -sivusto

Lisätietoja:

(sähköpostit: etunimi.sukunimi@savonia.fi)

Virpi Laukkanen, Academic Director, Head of Local office EU4DUAL, +358447856018

Pia Viklund, projektipäällikkö EU4DUAL, +358447856132

Minna Kaarakainen, WP3 Leader, +358447856267

Solja Ryhänen, WP6 Co-leader, +358447856019