mies ja nainen käyttää tietokonetta

”Hanke oli poikkeuksellisen hyvä” – DiVa-hanke kerää palautetta yrityksiltä

Savonia-ammattikorkeakoulussa TKI-toimintaa eli soveltavaa tutkimusta tehdään työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, joissa on lähes poikkeuksetta mukana alueella toimivia yrityksiä. Suomessa ammattikorkeakouluilla on lakisääteinen tehtävä toteuttaa soveltavaa TKI-toimintaa. Valtaosa myös tämän TKI-toiminnan rahoituksesta tulee EU-lähteistä.

Projekteissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja. Lisäksi tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista, eli uusia palveluita, uusia tuotteita tai uutta yritystoimintaa.

Tärkeä osa TKI-projekteja on palautteen kerääminen, ja siihen pohjautuva toiminnan jatkuva kehittäminen. Valtaosa hankkeilla saavutettavista tuloksista ja niihin liittyvästä palautteesta jää suuren yleisön korvien kuulumattomiin.

Yksi Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä eli DiVa-hankeessa mukana olleista yrityksistä on Suomen Elektropinta, jonka digitalisaatiota edistettiin viemällä yrityksen laskentatyökaluja pilveen ja samalla työkaluja integroitiin toisten järjestelmien kanssa.

– Hanke oli poikkeuksellisen hyvä ja siinä edettiin koko ajan meidän yrityksen tarpeet edellä. Koko hankkeen elinkaaren mukana oli ajatus siitä, mitkä ovat meidän tarpeet myös pidemmällä aikavälillä. Hankkeessa pystyttiin vastaamaan näihin todella hyvin. Suunnitelmamme päätyivät toteutukseen asti, kertoo kehitysjohtaja Janne Immonen.

Savonian toteuttama, ja Pohjois-Savon liiton rahoittama (EAKR) Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä (DiVa) -hanke päättyy 31.10. Hankkeessa järjestetään 27.10. mukana oleville yrityksille palautetilaisuus, jonka tarkoituksena on arvioida hankkeen suoriutumista ja tavoitteiden saavuttamista.