Savonia

Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja auditoidaan jo – Savonia ensimmäisten joukossa

#SavoniaAMK

Suomeen on syntymässä huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto. Korkea-asteella opiskelevien urheilijoiden arki helpottuu näissä korkeakouluissa, joissa opiskelun ohjaamisen käytänteet on todennetusti muokattu niin, että ne tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustusta on hakenut jo 16 korkeakoulua, ja Savonia on yhdessä Haaga-Helian AMK:n kanssa ensimmäisenä auditointivuorossa tänä keväänä.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatukriteereissä kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että urheilijoilla on mahdollisuus joustaviin opintopolkuihin ja riittävästi henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi urheilijoiden kanssa työskentelevillä on oltava riittävä ymmärrys huippu-urheilijan arjesta.

– Ensimmäiset varsinaiset auditoinnit ovat käynnissä ja on hienoa päästä tekemään yhteistyötä korkeakoulun kanssa, joka on kehittämis- ja kehittymishaluinen. Kaikesta näkee, että Savonia haluaa olla huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu ja he ovatkin lähteneet hyvällä otteella tähän työhön. Positiivista viestiä kertoo myös Savonian hiljattain saama tunnustus: korkeakoulu valittiin Great place to work -tutkimuksessa vuoden parhaaksi työpaikaksi, sanoo Savonian auditoinnin projektipäällikkö Jarno Parikka Olympiakomiteasta.

Laatutunnuksen saaminen edellyttää myös, että korkeakoulu haluaa jatkossakin kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhdessä alueensa urheiluakatemian kanssa.

– Kuopion alueen urheiluakatemia ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat jo pitkään tehneet sopimuksellista yhteistyötä. Auditointiprosessiin hakeutuminen osoittaa korkeakoulun halua kehittää urheilijaopiskelijoiden kaksoisuraa tukevaa toimintaa. Prosessiin valmistautuminen on jo itsessään tuonut esiin monia yhteisiä toiminnan vahvuuksia ja tunnistettuja kehittämiskohteita, ja uskon, että prosessi kokonaisuudessaan vahvistaa entisestään toimintaympäristöämme ja yhteistyötämme urheilijoiden kaksoisurien tukemisessa, toteaa Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen.

Korkeakoululle auditointi tarkoittaa opiskelijan ohjaamisen käytäntöjen perkaamista huippu-urheilun näkökulmasta ja laajemminkin tavoitteellisen huippu-urheilun ja korkeakouluopiskelun yhteensovittamisen mahdollistamiseen liittyvien käytäntöjen tarkastelua.

– Savonia on pitkäjänteisesti panostanut opiskelijoiden kokonaisvaltaisen ohjauksen kehittämiseen ja olemme tässä myös opiskelijapalautteen ja viimeaikaisten tulosten perusteella hienosti onnistuneet. Meillä jokainen opiskelija kohdataan yksilönä ja koulutuksen personoinnilla pyritään mahdollistamaan tavoitteellinen opiskelu erilaisissa elämäntilanteissa. Olemme todella iloisia mahdollisuudesta osallistua huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu auditointiin ja uskomme saavamme erinomaista palautetta siitä, kuinka edelleen voimme parantaa opiskelijoiden edellytyksiä yhdistää onnistuneesti tavoitteellinen urheilu-ura ja korkeakouluopinnot, Savonian koulutusjohtaja Esa Viklund sanoo.