Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

Hyvinvointiyhteiskunnan tukipilari horjuu: tukea naisvaltaisten alojen työntekijöille Pohjois-Savossa

Hoitoalan ja varhaiskasvatuksen sekä puhtaanapidon ja ruokahuollon aloilla on tutkimusten mukaan erityisen paljon pitkittyneitä sairauspoissaoloja sekä alkaneita työkyvyttömyyseläkkeitä.

Hoito- ja varhaiskasvatuksen alojen pitovoima on heikentynyt entisestään ja moni työntekijä harkitsee alan vaihtoa. Työterveyslaitoksen tuottaman Miten Suomi Voi -tutkimuksen mukaan erityisesti työuupumus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa, mutta erityisesti nuorten alle 36-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa.

Kuinka ehkäistä ja vähentää työssä uupumista sekä tukea työn ja vapaa-ajan tasapainoa juuri näillä erityisen haastavilla aloilla? Tätä selvitetään Savonia-ammattikorkeakoululla.

– Korona-aika lisäsi jo entisestään kuormitusta näiden alojen työntekijöille, joten on ensiarvoisen tärkeää kohdentaa tukea heidän työssä jaksamisensa tueksi. Nämä alat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareita, ja meillä ei ole varaa olla tukematta heitä. Työuupumuksen on todettu olevan yleisempää juuri tällaisilla naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Haluamme hankkeessa omalta osaltamme tukea heidän voimavarojaan ja ennen kaikkea tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Keskeistä on kohdentaa toimenpiteitä myös työyhteisötasolla ja kehittää myös näiden alojen johtamiskäytänteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden työssä jaksamiseen, kertoo projektipäällikkö Merja Ala-Kotila.

Hankkeessa tuetaan Pohjois-Savon alueen naisvaltaisten alojen ammattilaisten työssä jaksamista

TasapainoaTyöhön -hankkeeseen osallistujille toteutetaan vuoden mittainen valmennus sekä organisaatiotasolla erilaisia työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, joiden painopisteenä on inhimillinen johtaminen. Yhteiskunnallisella tasolla osallistumme keskusteluun kestävästä työelämästä, joka tukee työntekijöiden aitoa työssä jaksamista ja ehkäisee työssä uupumista.

– Keräämme marraskuun aikana osallistujia hankkeeseen Kuopion ja Siilinjärven alueella Norlandian, Siilinjärven kunnan ja Servican työyksiköistä vuoden 2024 valmennuksiin. Vuonna 2025 vuorossa ovat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Valmennuksiin otamme mukaan noin 200 työntekijää sekä 50 esihenkilöä. Menemme aidosti tapaamaan työntekijöitä ja kerromme hankkeessa toteutettavasta valmennuksesta, Ala-Kotila kuvaa.

Voimavaroja arkeen naisvaltaisille aloille

TasapainoaTyöhön -hanke edistää naisvaltaisten alojen ammattilaisten työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Keskiössä on ehkäistä työssä uupumista sekä lisätä voimavaroja arkeen jo työuupumuksen oireita kokevilla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueen hoitoalan ja varhaiskasvatuksen sekä puhtaanapidon ja ruokahuollon ammattilaiset.

Kesto: 01.09.2023 – 28.02.2026

Rahoitus: ESR+, Etelä-Savon ELY-keskus

Lisätietoja:

Merja Ala-Kotila
Projektipäällikkö, KTM, TasapainoaTyöhön
merja.ala-kotila@savonia.fi
+358 44 785 6057