Savonia

Itäsuomalaiset korkeakoulut tiivistävät koulutusviennin yhteistyötään Finland University -sivuston kautta

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu ottavat käyttöön tunnetun Finland University -brändin koulutusviennin yhteistyössään.

Aiemmin Finland University oli usean suomalaisen korkeakoulun yhteinen koulutusvientiyritys. Yrityksen toiminta on sittemmin lakkautettu. Itäsuomalaiset korkeakoulut jatkavat nyt Finland University -brändin käyttämistä omassa koulutusviennissään.

Yhteinen brändi mahdollistaa Itä-Suomen yliopistolle sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakouluille laajemman tunnettuuden, tarjonnan ja kapasiteetin koulutusviennissä. Koulutusviennin yhteiset verkkosivut toimivat verkko-osoitteessa www.finlanduniversity.com.

Koulutusvientiyhteistyön tarjontaan lukeutuu palveluita koulutuksen, vihreän siirtymän, kestävän liiketoiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin teemoista. Yhdistävä tavoite on luoda tulevaisuuden tutkimuspohjaista osaamista, ymmärrystä ja asiantuntemusta globaalilla tasolla ja kansainvälisten kumppanien kesken.

– Tavoitteemme on laajentaa ja monipuolistaa koulutusvientiä isommaksi kokonaisuudeksi. Kolmen itäsuomalaisen korkeakoulun yhteistyö ja vahva koulutusosaaminen luovat hyvän pohjan uusien markkinoiden hyödyntämiselle. Koulutuksen tutkimuspohjainen kehittäminen lisää koulutusten vaikuttavuutta kohdemaissa. Uusien koulutusvientituotteiden kautta rakennamme myös uudenlaista tutkimusyhteistyötä, sanoo Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Finland Universityn kautta itäsuomalaiset korkeakoulut markkinoivat palveluitaan yhteisö- ja yrityssektorille (B2B) yksityishenkilöiden sijaan. Kohderyhmiä ovat yhteiskunnalliset toimijat, kansalaisjärjestöt, säätiöt ja yritykset ympäri maailmaa. Koulutusviennin palvelut ulottuvat varhaiskasvatuksesta sekä sosiaali- ja terveysalasta peruskoulutukseen ja korkeakoulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen. Yhä vahvemmin mukaan tuodaan myös kestävän liiketoiminnan, vihreän siirtymän sekä terveyden ja hyvinvoinnin palveluita. 

– Kaikilla kolmella korkeakoululla on vahvaa osaamista liittyen ilmastonmuutoksen haasteisiin. Yhdessä voimme tarjota kansainvälisesti kiinnostavia ja monialaisia kokonaisuuksia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Toteutamme osaamisen vientiä, joka on sekä eettisesti että taloudellisesti kestävää, toteaa Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén.

Finland University -yhteistyö mahdollistaa koko korkeakoulusektoria koskevien koulutusvientihankkeiden toteuttamiseen. Se tuo mukanaan myös riittävän osaaja- ja tekijäpoolin entistä haastavampien ja monialaisten hankkeiden suunnitteluun ja tarjontaan. Yhteistyön taloudellinen potentiaali koulutusviennin osalta on merkittävä, summaa Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo.

Lisätietoja:
Virpi Laukkanen, kansainvälisyysjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, virpi.laukkanen@savonia.fi, p. 044 785 6018