Käsia päällekkäin.

Kunta-alan kehittämistekopalkinto: Varkauden kaupungin tukipalvelutyöntekijöiden näkymätön työ näkyväksi

#SavoniaAMK

Wellness Warkaus –hanke on palkittu kuntatyön kehittämisestä Kuntatyö2030 -gaalassa 1.12.2022. Gaalassa palkittiin innostavia ja vaikuttavia kunta-alalla tehtyjä kehittämistekoja eri toimialoilta ja teemoista eri puolilta Suomea.

Wellness Warkaus on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Varkauden kaupungin ESR-rahoitteinen yhteishanke kaupungin tukipalvelutyöntekijöille ja heidän esihenkilöilleen.

Hankkeen aikana henkilöstölle ja esihenkilöille on toteutettu laajalti työpajoja sekä työnohjauksellisia tapaamisia muun muassa työssäjaksamiseen, työn muutokseen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen liittyen. Teemoja linkitettiin arjen johtamistilanteisiin sekä henkilöstökyselyissä esille nousseiden seikkojen kehittämiseen ja käynnissä olevan muutoksen, kuten hyvinvointialueuudistuksen edistämiseen.

Lisäksi uusien työntekijöiden perehdytysprosesseja on kehitetty mestari-kisälli –mallia soveltamalla, tulipalveluiden työprosesseja on hiottu palvelumuotoilun menetelmillä ja tukipalvelutyöntekijöille on järjestetty some-sparrausta teemalla Tukipalvelut varjoista valoon.

– Osallisuus on toteutunut kehittämistyössä konkreettisesti. Työpajojen teemoja on täsmennetty yhdessä työntekijöiden kanssa ja se on näkynyt aktiivisena osallistumisena pajoihin. Olen myös ylpeä some-sparratuista viestintäverkkolaisista, joiden työ on jo nyt nostanut kaupungin tukipalveluita näkyväksi, kertoo Wellness Warkaus hankkeen projektipäällikkö Tarja Tapaninen.

Kuntatyö2030 ohjelmassa edistetään kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi. Sen taustalla ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Lisätietoja:

Tarja Tapaninen, projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu, tarja.tapaninen@savonia.fi, 044 7856 037

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, anna-mari.jaanu@kt.fi, 050 572 4620

www.kuntatyo2030.fi