Kuvakampanja kannustaa jakamaan kesäisiä tarinoita vanhustyön arjesta

Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän yhteinen Vetovoimainen vanhustyö -hanke haastaa jokaisen vanhustyön pariin kesätöihin hakeutuvan sekä jokaisen kesätyöntekijöitä työllistävän yksikön valtakunnalliseen #vanhuskesä–kesäkuvakampanjaan!

Kampanjan tavoitteena on jakaa ajantasaista tietoa vanhustyöstä ja rohkaista vanhustyöntekijöitä sekä vanhustyön yksiköitä käyttämään sosiaalista mediaa ulkoisen viestinnän kanavana.

– Kampanjan tavoitteena on muun muassa tuoda positiivista näkyvyyttä vanhustyölle tulevaisuuden tekijöiden kuvittamana. Haluamme lisätä sukupolvien välistä yhteistyötä vanhustyöstä kerrottaessa. Tempaus toivottavasti lisää alan vetovoimaa ja pitovoimaa nuorten silmissä. Tempauksen avulla someen saadaan oikeita tarinoita hyvin toimivasta vanhustyöstä negatiivisemman uutisoinnin rinnalle, kertoo hankkeen viestintäasiantuntija Maiju Korhonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Kesäkuvakampanja on voimassa kesä- ja heinäkuun ajan, jona aikana #vetovoimainenvanhustyö-merkittyjä kuvia ja videoita tullaan julkaisemaan myös hankkeen omissa sosiaalisen median kanavissa.

Kanavat löytyvät Facebookista ja Instagramista @vetovoimainenvanhustyö.

Vetovoimainen vanhustyö on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän yhteinen hanke, jonka tavoitteena on selvittää vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöitä, kehittää mukana olevien työyksiköiden toimintaa sekä luoda uudenlaista viestintäkulttuuria ja parantaa mediamielikuvia vanhustyöstä. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020-30.6.2022 ja sen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 129 766 euroa.