Ryhmä opiskelijoita seisoo rinta rinnan, taustalla on Savonian pinkki seinä.

Kysely: Savonialta valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa

Liki 90 prosenttia Savonialta valmistuneista on joko melko tai erittäin tyytyväinen tähänastiseen työuraansa viisi vuotta valmistumisensa jälkeen, selviää tuoreesta ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselystä.

Savonian osalta yli 72 prosenttia vastaajista kertoo, että on pystynyt hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaa osaamistaan hyvin ensimmäisessä työssään valmistumisen jälkeen.

–  Savoniasta valmistuneiden työllistyminen heti tutkinnon suorittamisen jälkeen on valtakunnallisesti erinomaisella tasolla. Erityisen tärkeää on kokemus siitä, että opintojen aikana kertynyt osaaminen vastaa hyvin työelämän tarpeita, kertoo koulutusjohtaja Esa Viklund.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. 

Syksyllä 2023 kysyttiin vuonna 2018 valmistuneilta, miten AMK- tai YAMK-opintojen tarjoama osaaminen kantaa työelämässä.

– Kyselyn tulokset vahvistavat kauttaaltaan sitä, että Savoniasta valmistuvat ovat erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa ja se antaa hyvän pohjan tavoitteellisen työuran rakentamiselle. Seuraamme ja hyödynnämme laajasti tällä hetkellä opiskelevien, meiltä valmistuneiden sekä työelämän palautetta koulutuksen jatkuvassa kehittämisessä.

Digitaitoja ja pehmeitä arvoja

Kyselyssä tulevaisuuden työelämätaitoina korostuivat ajanhallinta, digitaidot, johtamistaidot, tiimityöskentely ja ihmisten kohtaaminen.

Itsenäinen työskentely, syvällinen alan osaaminen, asiakas- ja vuorovaikutustaidot sekä vahvat digitaaliset taidot muodostavat kyselyyn vastanneiden keskeiset suositukset nykyisille opiskelijoille. Työelämässä menestymiseen tarvitaan monipuolista ja käytännönläheistä osaamista, joka kattaa niin tekniset kuin pehmeät taidot, Esa Viklund toteaa.