Agrologiopiskelija navetassa.

Laari palvelee maatalousalan tiedonjanoisia

#SavoniaAMK

Pohjoissavolaiset maatalous- ja maaseutualan tapahtumat ja tietopankki löytyvät nyt yhdestä paikasta, kun Laari-sivusto on avattu. Pohjois-Savossa ja lähimaakunnissa järjestetään paljon kiinnostavia tapahtumia ja koulutuksia ja alan toimijat tuottavat paljon hyödyllistä tietoa. Nyt ne kaikki löytyvät yhdestä paikasta, osoitteesta laari.info.

Laari edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Se on myös alusta uuden toiminnan ideoinnille. Idea ei suinkaan ole aivan uusi: jo vuosituhannen alussa pohjoissavolaiset maatalousalan toimijat perustivat yhdessä laari.info -sivuston, josta löytyi tapahtuma- ja koulutuskalenteri. Kalenterin avulla maatalousyrittäjät ja muut maatalousalan toimijat löysivät helposti tarjolla olevat tapahtumat ja koulutukset. Samalla tilaisuuksien järjestäjät pystyivät välttämään päällekkäisyyksiä tapahtumien ajankohdissa, kun kaikki näkivät helposti niiden ajankohdat. Ajan myötä sivusto vanheni teknisesti ja käyttö alkoi hiipua. Alan toimijat kuitenkin toivoivat sen elvyttämistä ja nykyaikaistamista.

Maatila 2030 -hanke lähti toteuttamaan toivetta ja alkoi rakentaa kokoavaa portaalia, jonne kootaan paitsi koulutukset ja tapahtumat, myös tietopankki. Esimerkiksi erilaisissa hankkeissa tuotetaan valtava määrä hyödyllistä tietoa. Usein tieto on kuitenkin hajallaan esim. hankkeiden nettisivuilla, eikä välttämättä tavoita kohderyhmäänsä. Laariin tieto voidaan tuoda kaikkien helposti saataville. Nyt kutsutaan mukaan tiedon tuottajia sekä koulutusten ja tapahtumien järjestäjiä tuottamaan lisää tietoa sivustolle.

Nyt sivusto on avattu ja palvelee erityisesti maatalous- ja maaseutualan yrittäjiä. Myös maatalous- ja maaseutualan organisaatiot voivat hyödyntää Laaria tiedon jakamisessa sekä koulutusten ja tapahtumien markkinoinnissa. Maatila 2030 -hankkeen toimijat ovat jo mukana: Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Luonnonvarakeskus Luke. Jo sivuston rakentamisvaiheessa mukana on ollut myös muita alan toimijoita, joten verkosto laajenee. Laari-sivustoa hallinnoi Savonia.

Laari.info-osoitteesta löytyy jo nyt muun muassa hevostoimialan yrityksen budjetointi sekä lean talliympäristössä -koulutukset ja luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi. Jatkuvia koulutuksia löytyy esimerkiksi katetuotosta ja tuotantokustannuslaskennasta. Myös linkki toistuville Biokaasukahveille löytyy Laarista. Tietoa tammikuun isosta tapahtumasta, MaaseutuGaalasta ja sen yhteydessä järjestettävästä Maatingistä löytyvät myös Laarista. Tietopankissa voi käydä kurkistamassa tietokortteihin, jotka käsittelevät muun muassa teknologiaa, lämpökuvausta ja pölytyspalvelua, sekä lataamassa laskureita tai katsomassa listausta alan opinnäytetöistä.

Maatila 2030 -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka toiminta-aika oli 1.11.2019 – 31.10.2022. Hanketta koordinoi Savonia ja sitä toteuttamassa olivat lisäksi YSAO, Sakky ja Luke.