Meidän koulu! -koulutus lisää hyvinvointia ja osallisuutta

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Meidän koulu! –hanke tarjoaa ammatillisen koulutuksen, lukion, perus- ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille mahdollisuuden lisätä osaamistaan ja taitojaan turvallisuuden, kohtaamisosaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Opiskelijan, koululaisen, päiväkotilaisen ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten turvallisuuden kokemukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia, mutta myös yhteisöllisiä. Merkittäviä ja positiivisia tunnekokemuksia voidaan tunnistaa, sanoittaa ja vahvistaa osana arkea. Ne lisäävät iloa, yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Tietoisuus turvallisuus- ja tunneosaamisen merkityksestä on lisääntynyt viime vuosina.

Koronapandemia on synnyttänyt oppimis- ja hyvinvointivajeita, joita on paikattava vielä pitkään. Opetushenkilöstö on joutunut kohtuuttoman työkuorman alle pedagogisen toteutuksen vaihdellessa kontakti- ja verkossa toteutettavaan opetukseen. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset ja haasteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ovat olleet samansuuntaisia eri koulutusasteilla, erityisesti perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Hyvinvointi- ja opetusalaa vaivaa krooninen pula työntekijöistä ja kiireetön läsnäolo oppilaalle ja kollegalle on enää harvojen työn etuoikeus. Digitalisaatio on tuonut mukanaan myös ratkaisuja, mutta kääntöpuolena se on vienyt aikaa vuorovaikutukseen perustuvan lasten, oppilaiden ja tiimien jäsenten välisestä yhteistoiminnallisesta työskentelystä.

Meidän koulu! -hanke tukee opetushenkilöstön valmiuksia nostaa oppilaitokset turvallisiksi, yhteisöllisiksi ja hyvinvoiviksi kohtaamisen ja oppimisen tiloiksi niin opettajille kuin oppilaille. Osallisuus, toisten huomioiminen ja yhdessä tekeminen on hyvinvoinnin kannalta merkittävämpää kuin yksittäinen hieno teko.

Meidän koulu! tarjoaa neljä kahden opintopisteen koulutusosiota:
• Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri ja yhteisöllisyys
• Kohtaamisosaamisen kehittäminen oppilaitoksessa
• Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen opetuksessa
• Hyvinvoiva oppilaitos

Koulutusosioista muodostuu kokonaisuus, jonka arvo on yhteisessä päämäärässä – yhdessä olemme enemmän!

Meidän koulu! -koulutuksen kevään 2023 toteutuksesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen kotisivut ja ilmoittautumisen löydät klikkaamalla tästä linkistä.