Valmistujaiset: Miltä Savo näyttäisi ilman Savoniaa?

#SavoniaAMK

Yli seitsemäntuhatta insinööriä, liki 2600 sairaanhoitajaa, yli viisituhatta tradenomia, liki kaksituhatta muotoilijaa, noin 1500 sosionomia ja lähes tuhat agrologia.

Ammattikorkeakouluista valmistuu korkeakoulutettuja tekijöitä, jotka vastaavat yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista – muun muassa sairaanhoidosta, jäteveden puhdistamisesta ja uusien rakennusten suunnittelusta.

Savoniasta on valmistunut 30 vuoden aikana reilusti yli kampuskaupunkimme Iisalmen väkiluvun verran eli noin 27500 osaajaa. Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoja on suoritettu kaikkiaan noin 1250 eli yhteensä suoritettujen tutkintojen määrä kipuaa liki 30 tuhanteen.

Valmistuneiden vaikutus alueelle on merkittävä, sillä noin 60 prosenttia valmistuneista on jäänyt osaajavoimaksi Pohjois-Savon alueelle.

Valmistujaiset juhlavuoden huipennuksena

Savonia-ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlavuosi huipentuu valmistujaisjuhliin Iisalmessa ja Kuopiossa 15. ja 16.12.

– Teitä valmistuneita todella tarvitaan työelämässä ja työelämää uudistamassa: digitalisaatio ja vihreä siirtymä haastavat kaikkia toimialoja. Hankalinakin aikoina kannatta katsoa luottavaisesti eteenpäin. Ollaan hyvisten puolella: inhimillisyys ja hyväntahtoisuus voittavat, uskoo rehtori Mervi Vidgrén.

Kuopion juhlan juhlapuhuja, Kuopio Tanssii ja Soin toiminnanjohtaja Salima Peippo kertoi polustaan ja palostaan kansainväliseksi sirkustaiteilijaksi. – Yksilö voi olla onnellinen missä tahansa, jos tuntee ympäristön kehittävän itseään ja tosin päin. Nauttikaa täysin rinnoin tästä valmistumisen hetkestä ja tunteesta, että olette valmiita menemään eteenpäin. Älkääkä koskaan lopettako kehittämästä itseänne!

Iisalmessa puhunut Savonialla pitkän uran tehnyt sosiaalialan eläköitynyt lehtori, kasvatustieteiden tohtori Anne-Leena Juntunen puolestaan korosti, että Suomi on panostanut yli sadan vuoden ajan koulutukseen, sivistykseen ja jatkuvaan oppimiseen. – Muutoskyky, oppimiskyky ja yhteistyökyky, siinä tämän ajan ja tulevaisuuden avaintaidot.

Palkittuja kehittämistöitä

Savonia palkitsee stipendillä syyslukukauden valmistujaisjuhlien yhteydessä ansiokkaita opinnäytetöitä. Palkittavan työn tulee visiomme mukaisesti vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Tilan vaikutus yhteisöllisyyteen oppilaitosympäristössä

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistunut Suvi Huovinen selvitti palkitussa opinnäytetyössään tilan vaikutuksia yhteisöllisyyteen oppilaitosympäristössä.

Huovinen selvitti, millainen vaikutus tilalla on yhteisöllisyyden luomiseen oppilaitosympäristössä, kun tilan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistetaan eri alojen opiskelijoita toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Palkitsemisperusteiden mukaan opinnäytetyön aihe on innovatiivinen ja haastava sekä vastaa hyvin oman alan sekä oman asiantuntijuuden kehittämistarpeisiin.

Opinnäytetyö on luettavissa Teheseuksessa.

Asioista pittää puhua ja lenkille ehtiä!

Agrologin ylemmän AMK tutkinnon suorittanut Anna Soukkanen selvitti ajankohtaisessa opinnäytetyössään marjanviljelijöiden ja maidontuottajien työhyvinvoinnin johtamista Pohjois-Savossa.

palkitsemisperusteiden mukaan työssä on hyvin huomioitu maatalouden nykyinen varsin vaikea taloudellinen tilanne sekä yrittäjien kasvavien paineiden vaikutus työhyvinvointiin. Työhyvinvointia sekä sen johtamista lähdettiin kartoittamaan sekä tuottajien että asiantuntijoiden näkökulmasta.

Yhtenä tuloksena saatiin havainto, että asiantuntijoiden käsitykset maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista poikkeavat yrittäjien käsityksistä.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

Kuvaterveisiä Kuopion kampuksen juhlasta