Opiskelijoita Iisalmen kampuksella.

Mitä kuuluu Savoniasta valmistuneille?

Miten ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet ja miten tutkinto vastaa työelämän tarpeita? Millainen on korkeakoulutetun urapolku? Näitä kysymyksiä selvitetään valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyllä.

Uraseurantakysely lähetetään vuosittain noin 27 000 ammattikorkeakoulusta viisi vuotta sitten valmistuneelle, AMK- tai YAMK- tutkinnon suorittaneelle henkilölle.

Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää valtakunnallisia kyselytuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita.

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa. Vuonna 2023 kysely lähetetään vuonna 2018 valmistuneille. Kysely avautuu 2.10. ja sulkeutuu 12.11.

Lue lisää Uraseurantakyselystä.

Lähde: AMKista uralle, ammattikorkeakoulujen uraseuranta