Hei valmistunut! On uraseurannan aika, mitä sinulle kuuluu?

Uraseuranta

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina.

Syksyllä 2023 kysymme vuonna 2018 valmistuneilta, miten AMK- tai YAMK-opintojen tarjoama osaaminen kantaa työelämässä. Vastaamalla kyselyyn autat alasi nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urapohdinnoissa sekä korkeakouluja kehittämään parempaa koulutusta ja ohjausta. Kyselystä saatuja tietoja käytetään muun muassa opiskelijoiden uraohjauksessa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet. Kyselyn avulla selvitetään myös ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä tutkintoon ja työuraan.

Kysely lähetetään Savoniasta vuonna 2018 valmistuneille valmistumisesi aikana ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Kysely avautuu 2.10 ja sulkeutuu 12.11.

Lisätietoja uraseurantakyselystä: https://amk-uraseuranta.turkuamk.fi/

Linkkejä: