Opiskelijat pitävät kahvitaukoa kampuksen ravintolassa.

Moni kokee stressiä jatko-opintoihin hakeutumisesta – korkeakoulukuraattorin kolme vinkkiä hakustressin lievittämiseen

Moni toisen asteen opiskelija kokee jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää stressiä. Tyypillisiä stressiä aiheuttavia asioita ovat sopivan opiskelupaikan löytyminen, oman osaamisen riittäminen sekä valintakokeet.

Savonian korkeakoulukuraattori Meri Tissarin mukaan myös ympäristön paine voi olla stressiä aiheuttava tekijä.

– Nykypäivänä vertailu toisiin on helppoa. Olemme tiedon äärellä ja esimerkiksi somessa näemme yleensä vain valoisan puolen asioista. Syntyy ajatus siitä, että elämässä pitää menestyä, ja tämä on omiaan lisäämään painetta.

Tissarin mukaan erilaiset risteyskohdat ja taitekohdat kuuluvat elämään. Tulevaisuuteen liittyvän stressin kokeminen on nuorelle täysin normaalia. Asiasta ei pidä olla erityisen huolissaan.

– On hyvä tiedostaa, että usein asiat menevät eri tavalla kuin on etukäteen ajatellut. Tärkeää on, että tekee jotain. Valinnat ovat mahdollisuus tutustua itseensä ja oppia löytämään asioita, joista innostuu ja kiinnostuu.

– Nuorena ja muutenkin helposti ajattelee ”sitten kun” -elämää. Toive kuitenkin, on että elämä ei ole vain tietyn päämäärän tavoittelua, vaan että tämä aika ja läsnäolon hetket koettaisiin merkityksellisinä.

Tissarin mukaan jokaisen polku on ainutlaatuinen ja vertailua muihin ei pitäisi tehdä. Kaikkein parhaiten oman polun löytää, kun huolehtii itsestään matkalla ja oppii tuntemaan itseään paremmin.

– On tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan – että elämässä on hyvää mieltä tuottavia asioita. Näin syntyy myös toiveikkuus tulevaisuutta kohti.

Korkeakoulukuraattorin kolme vinkkiä jatko-opiskelustressin lievittämiseen

  1. Huolehdi omasta jaksamisestasi ja hyvinvoinnista.
  2. Tee jotakin, jonka kautta opit itsestäsi uusia asioita.
  3. Sinun juttusi on sinun oma juttusi. Jokaisella on oma polku. Älä vertaile omaasi muihin.

Valintakokeet saattaa stressata

Ammattikorkeakouluun hakemista pohtivia saattaa mietityttää, millaista osaamista ammattikorkeakouluopinnoissa tarvitaan.

–  Kohtuulliset opiskelutaidot on hyvä olla olemassa. Mutta nykyään yksi eniten haasteita aiheuttavista asioista on kyky keskittyä. Suosittelen harjoittelemaan pitkäjänteisesti jotakin taitoa, sen sijaan, että pinnallisesti opitaan jotakin taitoa.

Myös valintakokeet ovat usein mietityttävä asia. Miten valintakokeisiin voi valmistautua?

– On todella tärkeää, että pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta kokeisiin valmistautuessaan: nukkuu, syö ja liikkuu.

– Itse koetilanteeseen voi valmistautua tutustamalla valintakoetilanteeseen ja esimerkkitehtäviin etukäteen sekä suhteuttamalla asiaa kokonaisuuteen. Kyseessä on vain yksi päivä elämässä, joka on pian ohi. Kokeen jälkeen voi myös sopia itsensä kanssa, että palkitsee itsensä jollakin kivalla asialla. Itse kokeessa hengittäminen ja läsnäolo on tärkeää.

Tissarin mukaan on myös tärkeää olla itselleen armollinen. Kokeen tulos vastaa kokeen tekijän sen hetkistä osaamista ja kykyä olla koetilanteessa.

– Koe menee niin kuin sen kuuluukin mennä. Jos kävisi niin, että ei pääse sisään, opiskelijaksi voi päästä muitakin väyliä pitkin, esim. avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta ja aina voi yrittää uudelleen.

Tukea opiskelupaikan löytämiseen

Jos sopivan jatko-opiskelupaikan löytyminen tuntuu hankalalta, keneltä asiaan voi kysyä tukea?

– Jos olet vielä oppilaitoksessa kirjoilla, oma opo ja kuraattori voivat auttaa kartoittamaan omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Myös paikkakuntien omat Ohjaamot ja TE-palveluiden ammatinvalintapsykologi voi auttaa. Lukiosta valmistuneet voivat saada lakisääteistä ohjauspalvelua myös seuraavan vuoden ajan valmistumisestaan omasta lukiostaan mikäli eivät ole saaneet opiskelupaikkaa.

– Savoniassa opiskeluun voi tutustua muun muassa Savonia tutuksi -hakijatapahtuman kautta. Lisäksi Savonian nettisivuilta, opinto-ohjaajilta ja hakijapalveluista voi kysyä lisätietoa opinnoista ja hakemisesta.

Mutta mistä lopulta tietää, mikä ala on itselleen oikea?

– Sellainen ala on oikea, joka alkaa sisällä kipinäimään jollakin tavalla. Itse työskentelin insinöörinä ja huomasin, että nautin ihmisten kanssa keskustelemisesta ja minua kiinnostaa kuulla, mitä heille kuuluu. Totesin, että minun pitää päästä alalle, jossa työskennellään enemmän ihmisten parissa, joten päätin opiskella sosionomiksi.

Hae kevään yhteishaussa

Tällä menolla löydät oman juttusi! Tutustu Savonian koulutustarjontaan ja hae kevään yhteishaussa 13.–27.3.2024: savonia.fi/yhteishaku