Savonialaisia istumassa katsomossa ja iloitsemassa SUomen paras työpaikka voitosta

Osaamisen jakaminen on avain tulevaisuuteen – Savonia on erityinen paikka oppia ja menestyä

#SavoniaAMK

Savonia on tehnyt vaikuttavaa työtä hyvinvoivan ja elinvoimaisen Pohjois-Savon sekä vastuullisemman maailman puolesta.

– Olemme ylpeitä siitä, että meidät on valittu keväällä Suomen parhaaksi työpaikaksi Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan suurten yritysten sarjassa. Voiton takana on erinomainen työntekijäkokemus, joka tekee Savoniasta erityisen paikan oppia ja menestyä, kertoi rehtori Mervi Vidgrén kevään valmistujaisjuhlissa.

Savonia on tunnettu työelämäläheisestä korkeakoulutuksesta, joka tarjoaa monipuolista koulutustarjontaa kuudella koulutusalalla ja noin 40 tutkinto-ohjelmalla. 30 vuoden aikana Savoniasta on valmistunut liki 30 000 osaajaa.

– Keväällä meillä oli ilo kokea hakijaryntäys uudelle tietojenkäsittelyn koulutusohjelmallemme. ICT-ala kiinnostaa opiskelijoita, ja näin voimme vastata osaltamme alan työvoimapulaan. Tulevaisuudessa lisäämme myös englanninkielistä koulutustarjontaa. Syksyllä 2023 Varkaudessa käynnistyy englanninkielinen Industrial Management -tutkinto-ohjelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliselle oppimiselle.

Myös Kestävän tulevaisuuden asiantuntija -ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmaan oli runsaasti kiinnostuneita hakijoita. –  Savonia on ottanut suunnannäyttäjän roolin vastuullisuusajattelussa. Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat tärkeä osa koulutustamme, tutkimus- ja innovaatiotoimintaamme. Tutkimushankkeemme etsivät innovatiivisia ratkaisuja, kehittävät toimintamalleja, tuottavat uutta soveltavaa tietoa ja uudistavat osaamista, Vidgrén kuvaa.

Great Place to Work on myös Great Place to Learn

Savonia on vahvasti sitoutunut tukemaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan tavoitteita ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

–  Haluamme jakaa osaamisemme ja levittää hyvää maailmalle. Haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan myös humanitaarisella tasolla, kuten Ukrainassa, jonne Savonian opiskelijat jatkavat kamiinoiden tekemistä. Uskomme, että osaamisen jakaminen on avain hyvän levittämiseen maailmassa. Ukrainalaiset korkeakoulukumppanimme ovat myös mukana eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa, joiden tavoitteena on ratkaista globaaleja haasteita ja tuottaa osaamista työelämän tulevaisuuden tarpeisiin.

Savonia on mukana rakentamassa eurooppalaista korkeakoulua, Centre of Excellence on Dual Educationia. Tämä yhteistyö tuottaa osaamista, joka vastaa työelämän tulevaisuuden tarpeisiin ja edistää globaalien haasteiden ratkaisemista yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

–  Uskomme vahvasti, että Great Place to Work on myös Great Place to Learn. Seuraamme valmistumisvaiheen opiskelijoiden tyytyväisyyttä opintoihinsa ja olemme ylpeitä siitä, että palaute on huippuluokkaa useissa tutkinto-ohjelmissamme. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 84 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa ja sen tuottamaan osaamiseen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista vastaava luku oli jopa 92 prosenttia.

Lahja toiselta asteelta valmistuneille

Savonia-ammattikorkeakoulu haluaa osoittaa sydämelliset onnittelut myös kaikille toisen asteen koulutuksesta juuri valmistuneille.

– Haluamme tarjota teille lahjan – osaamisen lahjan, joka avaa uusia mahdollisuuksia ja inspiroi tulevaisuuden poluilla, Vidgrén kuvaa.

Vuoden mittainen maksuton opinto-oikeus tarkoittaa, että kaikki Pohjois-Savon alueen ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista 1.1.2023 jälkeen valmistuneet saavat ainutlaatuisen tilaisuuden syventää ja laajentaa omaa osaamistaan.

Valmistujaispuheessaan rehtori Mervi Vidgrén halusi rohkaista valmistuneita tavoittelemaan unelmiaan. – Savonialta olette saaneet paitsi opetuksen ja osaamisen, myös yhteisön, joka tukee teitä matkallanne. Muistattehan myös uudistaa osaamistanne jatkuvan oppimisen periaattein. Astukaa rohkeasti uusille oppimisen poluille ja avatkaa ovia tulevaisuuteen – uskomme, että osaamisen jakaminen on avain kohti parempaa maailmaa.