Historiallinen pääyhteistyökumppanuus – Savonia-ammattikorkeakoulu on SuomiAreenan pääyhteistyökumppani kesällä 2022

Savonia-ammattikorkeakoulu on Suomen suurimman yhteiskunnallisen festivaalin SuomiAreenan pääyhteistyökumppani kesällä 2022. Kyseessä on historiallinen pääyhteistyökumppanuus, sillä ensimmäistä kertaa pääyhteistyökumppani on ammattikorkeakoulu.

MTV Oy:n ja Porin kaupungin järjestämä SuomiAreena nostaa esiin tekoja, jotka vievät suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa.

Yhteiskunnallisena tekonaan Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimen opintojakson ja jakaa tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista väestön terveyteen liittyen, nostaen aihetta koskevat ratkaisut keskiöön. 

Tekonsa kautta Savonia haluaa herättää keskustelua ilmastoturvallisuuden näkökulmasta.

Ilmastoturvallisuudella viitataan ilmastonmuutoksen hillintään, siihen varautumiseen ja sopeutumiseen. Teeman ympärillä suomalaisia herätellään pohtimaan, miten jokainen voi edistää omassa elämässään ilmastonmuutokseen varautumista – saada tietoja ja taitoja inhimillisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Kaikille avoin ilmastoturvallisuus-opintojakso

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, ja oppilaitos tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

SuomiAreenassa Savonia haluaa nostaa esiin luomansa kaikille avoimen Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakson, jonka tavoitteena on jakaa perustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista väestön terveyteen. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja perehdytään erilaisiin keinoihin, joilla voidaan varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin.

– Sään ääri-ilmiöt ja nopeasti etenevä luontokato ovat kasvava uhka ihmisten arjen turvallisuudelle ja yhteiskunnan häiriöttömälle toiminnalle. Kaikille avoimen Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakson kautta haluamme lisätä tietoisuutta ympäristöturvallisuudesta ja kannustaa ihmisiä varautumaan. Ilmastoturvallisuus on yksi Savonian painopistealoista ja meillä on vahva osaaminen alalta, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén sanoo.

– Olemme todella iloisia, että näin tärkeä teema nousee keskusteluun SuomiAreenassa. Ilmastonmuutoksesta johtuvat ääri-ilmiöt lisääntyvät ja vaikuttavat meihin kaikkiin. Tarvitsemme tietoa ja keinoja ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Savonia-ammattikorkeakoululla on loistavat valmiudet kasvattaa meidän suomalaisten valmiuksia ilmastokriisin hallinnassa. On hienoa päästä rakentamaan festivaalia yhdessä Savonian kanssa, kiittelee SuomiAreenan vastaava tuottaja Johanna Tonttila.

SuomiAreenan pääyhteistyökumppanuus on osa Savonia-ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden aikana Savonia nostaa keskusteluun ammattikorkeakoulujen roolin aluekehittämisen vetureina ja yhteiskunnallisina toimijoina.

SuomiAreena on Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Porissa 11.–15.7.2022.

SuomiAreena Porissa 11.-15.7.2022

Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakso

Opintopistemäärä: 2 op
Aika: jatkuvasti avoin
Opintojakson vetäjät: Teija Korhonen, Juhamatti Huusko ja Jyri Wuorisalo
Opintojaksolle mukaan >
(Voit ilmoittautua Google-tilin tai Microsoftin tunnuksilla.)

Lisätiedot:

Anne Heikkinen, viestintäpäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
044 7855008
anne.heikkinen@savonia.fi

Mervi Vidgrén, rehtori/toimitusjohtaja Savonia-ammattikorkeakoulu
044 7855001
mervi.vidgren@savonia.fi

Johanna Tonttila, vastaava tuottaja, SuomiAreena/MTV Oy
041 510 6955
johanna.tonttila@mtv.fi