Kuvassa kaksi ihmistä halaa toisiaan.

Pohjois-Savon aikuisväestö ainutlaatuiseen mielen hyvinvoinnin pilottiin

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Mieliteko toteuttaa Pohjois-Savossa mielen hyvinvoinnin pilotin, jossa maakunnan koko aikuisväestö saa mahdollisuuden ottaa kuukaudeksi maksutta käyttöönsä Myseula-hyvinvointikyselyn sekä BitHabit-sovelluksen, joiden avulla voi kartoittaa, seurata ja kohentaa omaa mielen hyvinvointiaan. Savonia on Mieiteon osatoteuttaja.

Seula ja sovellus pohjautuvat pitkään taustatyöhön ja vahvaan tieteelliseen tutkimustietoon. Myseula on aivoterveyteen erikoistuneen Wellpro Impact Solutions -yrityksen luoma kyselymenetelmä, joka alun perin syntyi aivo- ja muistiterveyteen liittyvän tutkimustyön pohjalta.

BitHabit syntyi Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) yhteistyönä diabeteksen ehkäisyyn keskittyneessä tutkimushankkeessa.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat yhdessä Wellpron kanssa jalostaneet ja laajentaneet seulan sekä sovelluksen, jotta ne sopivat Mieliteon pilottiin ja palvelevat mielen hyvinvoinnin kohentamisessa.

Mieliteon pilotti alkaa 27.2. Mukaan voi tulla aina maaliskuun loppuun ja ottaa sovelluksen kuukauden ajaksi käyttöönsä. Tavoite on oivalluttaa ihmiset huomaamaan, kuinka paljon arkiset tottumukset vaikuttavat hyvinvointiimme ja mielenterveyteemme.
Itä-Suomen yliopisto tutkii pilotin vaikuttavuuden. Jos pystymme osoittamaan, että sovellus motivoi ihmisiä kiinnittämään huomiota mielen hyvinvointiinsa ja muuttamaan elintapojaan, yliopiston tutkijat valmistelevat laajemman pitkäkestoisen tutkimuksen Pohjois-Savossa alkaen syksyllä 2023.

Myseula pähkinänkuoressa:

Myseula on kysymyspatteristo, jonka avulla käyttäjä saa tietoa mielen hyvinvoinnistaan sekä mahdollisista riskitekijöistä. Kysymykset pohjautuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käsittelevät neljää osa-aluetta: mielen hyvinvointia, liikkumista, sosiaalisuutta ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Nämä asiat vaikuttavat nykytiedon perusteella mieleemme eniten. Käyttäjä saa heti vastattuaan henkilökohtaisen raportin jokaisesta osa-alueesta.

BitHabit-sovellus pähkinänkuoressa:

BitHabit on mobiilisovellus, joka ohjaa terveellisiin ja ennen kaikkea pysyviin uusiin tottumuksiin pienten ja arkisten tekojen avulla. Sovellus pursuaa tietoa mielen hyvinvoinnista: tarjolla on reseptien, vinkkien ja tietoiskujen lisäksi mm. 450 hyvinvointia lisäävää pienten tekojen vinkkiä. Sovelluksen käyttö vaatii vain mobiililaitteen ja nettiyhteyden.
Syy pilotille on Pohjois-Savon synkkä mielenterveyden sairastavuustilanne. Maakunta on THL:n tilastojen mukaan maamme sairain alue.

Pilotista voi lukea 27.2. alkaen media-alustaltamme, jota kautta pohjoissavolaiset pääsevät Myseulaan ja BitHabit-sovellukseen: www.mielitekomedia.fi