Pohjois-Savoon kaavaillaan massiivista energiatuotannon investointia

#SavoniaAMK

Suomalainen energia-alan kasvuyritys Wega Group on selvittämässä mahdollisuuksia investoida yhteensä satojen miljoonien eurojen edestä Pohjois-Savon energiantuotantoon. Savonia-ammattikorkeakoulun luotsaama Pohjois-Savon Energiaklusteri on mukana edistämässä investointia.

Wegan on tarkoitus perustaa Riikinvoiman Leppävirran jätteenpolttolaitoksen yhteyteen Suomen mittakaavassa yksi suurimmista biokaasulaitoksista. Wegan tavoitteena on tehdä investointipäätös asiasta vuonna 2024. Tuotanto on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2026.

Uuden biokaasulaitoksen olisi tarkoitus saada puolet raaka-aineestaan Riikinvoimalle tulevasta sekajätteestä, josta seulotaan biojätettä biokaasun tuotantoon. Wega etsii parhaillaan kumppaneita, jotka voisivat toimittaa heille lisää biojätettä.

Toinen osa raaka-aineesta tulisi peltobiomassasta. Peltobiomassan kuljetukseen on kehitteillä logistiikkaketju, jota selvitetään Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton rahoittamassa hankkeessa. Biokaasua Pelloilta –hankkeen tulokset valmistuvat vielä kuluvan vuoden aikana.

Wega yhdistäisi myös Riikinvoiman sivutuotteena tuottamaa hiilidioksidia vedyn kanssa ja näin saataisiin synteettistä metaania. Vedyn tuotantoprosessi eli elektrolyysi tarvitsee paljon sähköä, jota on ajateltu tuottaa muun muassa uudella tuulivoimapuistolla. Elektrolyysi tulee tuottamaan merkittäviä määriä matalalämpötilaista energiaa, joten Wega toivoo, että he löytäisivät paikallisia kumppaneita hyödyntämään syntyvää lämpöä.

Savonia-ammattikorkeakoulun luotsaama Pohjois-Savon Energiaklusteri on kone- ja metalliteollisuutta tukeva laaja-alainen yhteistyötaho. Sen tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kansainvälinen seminaari – Teollisuuden hyvästit fossiilisille polttoaineille

Perjantaina 25.11. järjestettävässä RE4Industry Knowledge Transfer -seminaarissa pohditaan ratkaisuja siihen, miten energiaintensiiviset teollisuudenalat voivat päästä eroon riippuvuudestaan fossiilisiin polttoaineisiin.

Kun tarve hillitä ilmastonmuutosta lisääntyy ja fossiilisten polttoaineiden kustannukset kasvavat, uusiutuvista energialähteistä tulee olennainen ajuri siirtyessämme kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Energiaintensiiviset teollisuudenalat muodostavat yli puolet EU:n teollisuuden energiankulutuksesta. Niiden on mukautettava kasvustrategiansa nopeasti yhteiskunnallisiin kestävän kehityksen ja ilmastotoimien tarpeisiin.

RE4Industry Knowledge Transfer Seminar tarjoaa foorumin keskustelulle siitä, miten teollisuuden ala voi nopeuttaa jo meneillään olevaa siirtymistä kohti uusiutuvan energian ratkaisuja. RE4Industry-hankketta rahoittaa Euroopan komissio Horizon 2020 -ohjelman puitteissa.

Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijoita teollisuuden aloilta ja tarjoaa kattavan yleiskatsauksen eurooppalaisista menestystarinoista, poliittisista käytännöistä ja teknologisista suunnitelmista uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseksi.

Seminaaria ovat järjestämässä Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon Energiaklusteri ja ESEIA -European Sustainable Energy Innovation Alliance.