Agrologiopiskelijoita pellolla.

Pohjoissavolaista ruoka-alan osaamista nostetaan Euroopan kartalle

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Pohjoissavolaisen ruokaketjun kehittymisen ja toimijoiden verkostoitumisen tueksi perustetun Agri-Food klusterin toiminta vahvistuu uuden rahoituksen myötä. Toukokuussa käynnistynyt Agri-Food Network -hanke tuo resursseja pohjoissavolaisen ruokaketjun kehittämiseen.

Pohjois-Savon liiton kautta rahoitettua Agri-Food Network hanketta hallinnoi ja toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Ylä-Savon ammattiopiston, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten/ProAgria Itä-Suomen kanssa.

Rahoituksen avulla muun muassa rakennetaan ja vahvistetaan ruokaketjun toimijoiden verkostoa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, kartoitetaan pohjoissavolaisten toimijoiden tarpeita työvoimalle, osaamiselle ja erilaisille palveluille sekä kootaan yhteen alueen nykyisiä palveluita. Alueella jo toimivat verkostot, kuten Ruokalaakso ja TasteSavo, ovat aktiivisesti mukana toiminnassa.

Toiminta on suunnattu niin alueen isojen kuin pienempienkin yritysten tarpeisiin.

– Klusteri saattaa sanana kuulostaa vieraalta, mutta tämä on malli, jota EU haluaa jäsenmaidensa edistävän. Klusterien eli yhteenliittymien kautta avautuu myös uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotka hyödyttävät erityisesti alueen yrityksiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Kähkönen.

Hanke edistää myös uusien innovaatioiden syntymistä tuomalla muun muassa Luken tutkimusalustat lähemmäs pohjoissavolaisia ruoka-alan yrityksiä. Pohjois-Savossa ruoka-alan klusterille on ollut selkeästi tilausta, sillä mukana on jo tällä hetkellä laajasti toimijoita eri kohdista ruokaketjua.

– Klusterin jäseninä on lähes 30 toimijaa, joista noin kolmasosa on yrityksiä, kolmasosa TKI-toimijoita ja kolmasosa muita toimijoita kuten rahoittajia ja kuntia, kuvailee Kähkönen. Lisää toki tarvitaan, jotta koko ruokaketju saadaan mukaan ja toimimaan entistä tiiviimmin yhteen.

Klusterille halutaan luoda pysyvä toimintamalli, jossa mukaan sitoutuneilla toimijoilla on jaetut vastuut ja roolit, klusterille selkeä tehtävä, tarkoitus ja konkreettinen suunnitelma eteenpäin.

– Klusteri näkyy jatkossa laajemmin ruoka-alan eri toimijoille, sillä sen brändiä, viestintää ja markkinointia vahvistetaan heti syksystä alkaen, kertoo hankkeen viestintäasiantuntija Hannaleena Uhlbäck-Ropponen.