Ruoka-astioita pöydällä

Ravintola-alan positiivista kädenjälkeä kasvattamassa seitsemän pohjoissavolaista ravintolaa

#SavoniaAMK

Ravintola-alan muutoskyvykkyyttä on testattu viime vuosina suurissa määrin mm. koronapandemian ja henkilöstöpulan vuoksi. Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset, planetaarinen ajattelu ja vihreä siirtymä asiakkaiden kasvavien ympäristövaatimusten kanssa takaavat sen, että vain ne yritykset, joilla on kyky tunnistaa muutokset ja reagoida niihin tulevat pysymään jatkossakin pinnalla.

Nousevat trendit

Ravintoloissa on havaittu, kuinka kuluttajien ympäristötietoinen syöminen, joka tekee hyvää itselle ja ympäristölle, on lisääntymässä ja siihen opastavat myös tuoreet pohjoismaiset ravitsemussuositukset. Niinpä myös ravintola-alalla ravitsemuksen laatu sekä ruoan ilmastovaikutusnäkökulmat ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän.

Vastuullisuusviestinnällä edistetään myyntiä, mutta myös opitaan kertomaan omista arvoistaan sekä vastuullisuusteoistaan avoimesti ja uskottavasti. Vastuullisuusviestintä on myös hyvä työkalu siivittämään yrityksen vastuullisuustyötä, sillä pääteemojen pohtiminen viestintää varten luo tekemiseen rakennetta ja kasvattaa motivaatiota.

Oman hiilijalanjäljen tuntemisen on todettu auttavan priorisoimaan ravintolassa toimenpiteitä niin, että päästöjen vähentämistoimenpiteet kohdistuvat merkittävimpiin päästöihin. Hiilijalanjäljen pienentäminen pienentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, joita valveutuneimmat asiakkaat odottavat. Toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta tuovatkin usein suoria kustannussäästöjä ja ovat hyödynnettävissä yrityksen brändityössä.

Sosiaalinen vastuullisuus on puhututtanut viime vuosina, kun ravintola-ala on kärsinyt osaajapulasta. Ravintoloissa on alettu huomioida sosiaalista vastuullisuutta sekä omassa henkilöstössään, että toimittajien henkilöstöissä toimitusketjun eri kohdissa. On ymmärretty, että sosiaaliseen vastuullisuuteen panostamalla on mahdollista vaikuttaa alalla pito- ja vetovoimaan.

Noutoruokaratkaisujen kehitys on kehittymässä vauhdikkaasti ja uudelleenkäytettävät noutoruoka- astiat rantautuivat myös Pohjois-Savoon. Erilaisia palvelukonsepteja on syntynyt ja määrä tulee varmasti lisääntymään kilpailun sekä monimuotoisten asiakastarpeiden ja kulutustottumusten myötä. Teknologiset ja digitaaliset ratkaisut voivat esim. auttaa tavoittamaan uudenlaisia asiakasryhmiä, tuoda ratkaisuja toimialan haasteisiin ja edistää uusia innovaatioita.

Vastuullisuus liiketoiminnan ajuriksi

Vastuullisesti toimivat ravintolat ovat oivaltaneet sen, että vastuullisilla valinnoilla saavutetaan niin kustannussäästöjä, kasvatetaan liikevaihtoa kuin myös houkutellaan tulevaisuuden huippuosaajia yrityksiinsä.

– Parhaimmillaan yritys toimii monella sektorilla vastuullisesti. Samalla se vaikuttaa konkreettisesti teoillaan monenlaisten ympäristöongelmien hillitsemiseen sekä lisää liiketoimintansa taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä, kertoo Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, Savonia-amk, osatoteuttajan projektipäällikkö.

Hankkeessa on luotu uusia toimintamalleja ja työkaluja ravintoloiden vihreän siirtymän tueksi. Hankkeen tapahtumien, työpajojen, artikkelien sekä materiaalipankin tarjonnan avulla pilottiravintolat ovat oppineet kestävän kehityksen mukaisista toimenpiteistä, vaikuttavasta viestinnästä sekä edistyksellisistä johtamistaidoista.

Hankkeessa ravintolat ovat oppineet myös kasvattamaan positiivista kädenjälkeään eli pienentämään ravintolan päästöjä, sekä saaneet aikaan positiivisia vaikutuksia ravintolalle itselleen ja sen asiakkaille sekä ympäristölle.

– Mission Positive Handprint -hankkeessa puhumme positiivisesta kädenjäljestä, ja tarkoitamme sillä laajaa positiivisten vaikutusten kokonaisuutta. Vastuullisesti toimiva ravintola voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia moniin asioihin, kuten esimerkiksi biodiversiteettikadon, ilmastonmuutoksen tai antibioottiresistenssin hillitsemiseksi. Eli positiivisen kädenjäljen kasvattamisessa on kyse muustakin kuin päästöjen vähentämisestä, toteaa Heidi Colliander, Jamk, osatoteuttajan projektipäällikkö.


Mukana hankkeessa on ollut 30 pilottiravintolaa Uudeltamaalta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta.

Pohjoissavolaiset ravintolat ovat Ravintolamestarit, Vararengasravintolat, Iltalypsy, CaWa´s, Koivumäen kartano, Sawo House ja Golden Dome.

Tervetuloa kuulemaan lisää Vastuullisempaa kattausta -tapahtumaan
21.8.2023 | klo 14.30-18.15 | Wanha Satama, Helsinki

Vastuullisempaa kattausta on tapahtuma ravintola-alan vastuullisuuden edelläkävijöille. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa kestävän kehityksen edistäminen ravintola-alalla.

Luvassa on inspiroivia ja mielenkiintoisia puheenvuoroja, konkreettisia esimerkkejä ravitsemisalalta sekä käytännön kokemuksia vastuullisuushankkeesta. Tapahtumassa on mukana Mission Positive Handprint – hankkeessa mukana olleita pilottiravintoloita ympäri Suomea sekä muita ravintola-alan vaikuttajia. Tapahtuma on maksuton.

Lisätiedot: https://missionpositivehandprint.fi

Ilmoittautuminen: https://missionpositivehandprint.fi/vastuullisempaa-kattausta-tapahtuma-21-8-2023/

info@missionpositivehandprint.fi

Mission Positive Handprint -hanke tukee ravintola-alaa vihreässä siirtymässä. Missiona on kääntää yrityksen vastuullisuus negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää päästöjä ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia niin yritykselle itselleen kuin sen asiakkaille ja ympäristölle. Hankkeen tavoitteena on tukea ravintola-alan yritysten muutoskyvykkyyttä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa.

Lisätietoja: Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, 044785 5580

hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi

Kuva: Antero Semi