Savonia

Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden sydän- ja hengitysterveyteen liittyviä haasteita ja niihin vaikuttavia keinoja. Kaikki hankkeet ovat kolmivuotisia.

Rahoittavat säätiöt ovat Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Olvi-säätiö, Saastamoisen säätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö.

Yksi rahoituksen saaneista hankkeista on Savonia-ammattikorkeakoulun hanke. Hankkeen kokonaisrahoitus on 225 000 euroa.

Savonian yliopettaja Marja Äijön johtaman hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon alueen ikääntyvän väestön liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääminen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos KuLTu, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry sekä Savon Sydänpiiri ry.

Rahoitusta saivat myös Itä-Suomen yliopiston professori Katja Kannisen johtama monitieteellinen hanke, jossa selvitetään urbaanien ilmansaasteiden aiheuttamia haittavaikutuksia hengitys- ja sydänterveyteen sekä KYSin apulaisylilääkäri, Itä-Suomen yliopiston dosentti Jari Halosen johtama hankke, jossa kartoitetaan potilaiden sydänleikkausten jälkeistä sydän- ja hengityselimistön toimintakykyä ja pyritään lisäämään potilaiden fyysistä aktiivisuutta eHealth-intervention kautta.

Säätiöt tavoittelevat uudella yhteistyöllään rahoituksen vaikuttavuuden lisäämistä ja tarjoavat hanketoimijoille entistä paremman ja pitkäaikaisemman mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Säätiöverkosto kehittää yhteistyömalliaan tästä rahoitusyhteistyöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkoituksena on jatkaa vastaavaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa sen lisäksi, että säätiöt jatkavat myös itsenäisesti apuraha- ja avustustoimintaa omien strategioidensa puitteissa.

Pohjois-Savon säätiöverkostossa on mukana kymmenkunta alueen säätiötä ja rahastoa, joista viisi lähti tässä vaiheessa mukaan hankkeiden yhteisrahoitukseen.