Savonia juhlii ja palkitsee valmistuneita

Savonia-ammattikorkeakoulussa juhlitaan kuluvalla viikolla valmistuvien opiskelijoiden opintaivalta ja toivotetaan heille hyvää matkaa kohti uusia uria ja uusia unelmia. Savoniasta valmistuu vuosittain noin 1 200 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta.

Kuopion Kampussydämeen kokoontui joukko juhlavasti pukeutuneita, iloisesti hymyileviä valmistuneita. Osa heistä osallistui tapahtumaan etäyhteydellä. Tunnelma oli iloisen kupliva, mutta tilaisuudessa nähtiin myös onnen kyyneleitä.

Isa Kemper valmistui Master of Design -koulutusohjelmasta ja piti valmistuneen puheensa Hampurista käsin.
Isa Kemper valmistui Master of Design -koulutusohjelmasta ja piti valmistuneen puheensa Hampurista käsin.

Bachelor of Business Administration –tutkinto-ohjelmasta valmistunut Kati Partti herkistyi selvästi valmistuneen puhetta pitäessään. Värisevällä äänellä hän kiitteli vuolaasti sekä opiskelukollegoitaan, että opettajiaan.

–  Meidän kohdallamme voi puhua ryhmähengestä, jota muutama intensiivipäivä kampuksella on auttanut luomaan. Meillä on ryhmä täynnä mahtavia persoonia, Partti hymyili.

Rehtori Mervi Vidgrénin äänessä kuulsi koko puheen ajan syvä ylpeys valmistuneita kohtaan:

–  Se kokemus, joka teille on kertynyt tutkintonne aikana, on relevanttia työelämässä. Siitä voitte olla varmoja! Nyt yksi etappi elämässänne on päättynyt, onnea matkaan!

Rehtori Mervi Vidgrénin äänessä kuulsi koko puheen ajan syvä ylpeys valmistuneita kohtaan.
Mervi Vidgrén.

Kuopion valmistujaisjuhlassa torstaina 16.12. juhlapuhujana oli Kuopion kaupunginvaltuutettu Anna Hartikainen. Hartikainen kannusti valmistuneita rohkeuteen työelämässä:

–  Kyseenalaistakaa totuttua tapaa toimia. Tarvitsemme nyt työelämään uudenlaista työotetta ja rohkeita uudistuksia. Älkää antako helposti periksi, jos teille sanotaan, että ”näin täällä on aina toimittu”. Te rakennatte tulevaisuuden Suomea!

Iisalmen kampuksen juhlassa perjantaina 17.12. puhuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen, lääkäri Pekka Taipale.

Valmistuneiden joukossa ensimmäiset englanninkielisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet

Savonian tehtävänä on ylläpitää maakunnan elinvoimaisuutta ja varmistaa koulutettujen sairaanhoitajien saatavuutta alueella opiskeluperäistä maahanmuuttoa lisäämällä. Korkeatasoisen koulutuksen lisäksi opiskelijat saavat mahdollisuuden kasvaa luontevasti kansainvälisiksi osaajiksi opiskellessaan monikulttuurisessa ryhmässä.

–  Sairaanhoitajien suuri tarve konkretisoituu yhä näkyvämmin päivä päivältä. Savonian englanninkielinen sairaanhoitajatutkinto on ollut hyvin suosittu koko ajan, eli hakijoita on runsaasti, kertoo koulutuspäällikkö Irene Hyrkstedt.

Pilottiryhmä aloitti vuonna 2018 ja ryhmän ensimmäiset opiskelijat eli noin kymmenen henkilöä valmistuvat nyt. Opiskelijat ovat kotoisin ympäri maailmaa: Britanniasta, Venäjältä, Aasiasta ja Afrikasta. Ryhmässä on myös muutama suomalainen.

Toinen valmistujaisten yhteydessä palkituista, erityisen ansioituneista opinnäytetöistä on tehty englanninkielisessä sairaanhoitajatutkinnossa.

Ansioituneita opinnäytetöitä palkittiin

Savonia palkitsee stipendillä syyslukukauden valmistujaisjuhlien yhteydessä ansiokkaita opinnäytetöitä.

Palkittavan työn tulee vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Työssä voidaan käsitellä inhimillisen turvallisuuden teemaa eri näkökulmista. Opinnäytetyön seurauksena organisaation toimintaa on esimerkiksi kehitetty tai tullaan kehittämään tavoilla, jotka tuottavat pysyviä käytäntöjä työprosesseihin ja työyhteisöön tai tuotetut innovaatiot tuottavat organisaatiolle esimerkiksi taloudellista etua tai hyvinvointiin liittyvää etua. Opinnäytetyön kohteena voi olla myös opiskelijan oman yritysidean kehittäminen tai innovaation kaupallistaminen.

Syyslukukauden valmistujaisjuhlissa 16.-17.12.2021 palkitaan 500 euron stipendillä seuraavat opinnäytetöiden tekijät:

Toropainen, Roosa & Virtanen, Nea (Degree Programme in Nursing) The effects of exercise on chemotherapy-related fatique https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111720525

Perustelut:
Opinnäytetyössä käsitellään liikunnan vaikutuksia solunsalpaajahoitojen aiheuttamaan väsymykseen. Aihe on yhteiskunnallisesti tällä hetkellä merkittävässä roolissa, ja tämä työ on Pohjois-Savossa ensimmäinen laatuaan. Opinnäytetyön tuotos on video Pohjois-Savon Syöpäyhdistykselle. Videon tarkoituksena on motivoida syöpää sairastavia liikunnan pariin, ja siten solunsalpaajahoitojen aiheuttamaan väsymyksen hoitoon. Onkologian tutkimuksissa liikunnan on todettu olevan tehokkain hoitomuoto solunsalpaajahoitojen aiheuttamaan väsymykseen, tehokkaampi kuin lääkkeellinen hoito.
Opinnäytetyöllä on merkittävä ja vaikuttava rooli ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän opinnäytetyön tuotos on julkaistu Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toiminnassa. Opinnäytetyön avulla on käynnistetty ja toteutettu kehittämistoimenpiteitä solunsalpaajahoitojen aiheuttaman väsymyksen hoitoon moniammatillisena yhteistyönä Savonian, KYSin ja FicanEastin kanssa.

Ahonen, Oona (Muotoilun tutkinto-ohjelma)
Kivoja juttuja – muotoilun prosessini verrattuna prosessimalleihin
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120123104

Perustelut:
Työ on kunnianhimoinen, hienosti toteutettu ja vaikuttava kokonaisuus. Opinnäytetyössä pohditaan ansiokkaasti muotoilun prosessia suhteessa prosessimalleihin. Muotoiluprosessin tuloksena syntyy perustettavalle hyväntekeväisyysjärjestölle koulutusmateriaalia seksuaalikasvatukseen Afrikassa.

Katso Kuopion valmistujaistilaisuuden tallenne täältä: